אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > עץ יוסף / פרשת ויגש

עץ יוסף / פרשת ויגש

בפרשת השבוע, פרשת ויגש, מתוארת הפגישה הדרמטית בין יוסף לאחיו לאחרי ניתוק של 22 שנה. קדם להמפגש הוויכוח הנוקב שהתנהל בין יהודה ליוסף. עימות זה היה קדימון לפילוג הממלכה בין ממלכת ישראל בראשות שבטי יוסף לממלכת יהודה. בהפטרה, הנביא יחזקאל לוקח שני עצים 'עץ  יוסף' ו'עץ יהודה' ומחברם לעץ אחד. מעשהו הסמלי מבטא את התקווה להשבת האחדות לבית ישראל.
​בביאליסטוק חי ופעל הרב חנוך זונדל, ששימש כמרביץ תורה ודרשן. הוא לימד את הציבור את המדרשים השונים וכפי הנראה נתן שיעור קבוע בספר 'עין יעקב' – לקט אגדות חז"ל מהתלמודים והמדרשים. עיסוקו באגדות ובמדרשים הביא אותו לחבר פירושים למדרשים השונים: מדרש רבה, מדרש תנחומא, אגדת בראשית, עין יעקב וסדר עולם. לכל הפירושים נתן את השמות עץ יוסף וענף יוסף – פירוש מקוצר ופירוש מורחב. את הפירושים הוא קרא על שם אביו רבי יוסף. אין בידינו פרטים רבים על חייו. בספר פנקס ביאליסטאק, ניו יורק תש"ט 1949 ע' 205-203 מובא נוסח מצבתו, נפטר ו כסלו תר"ך (1859).
 
אנו מגישים לציבור את צילום השער של מדרש אסתר רבתי עם פירושיו ואת צילום השער של פירושו לסידור מכתב ידו. פירוש זה נכלל בסידור 'אוצר התפילות' שיצא על ידי דפוס ראם בוילנה.
 
                                                                          שבת שלום