אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > תקט"ו תפילות / פרשת ואתחנן

תקט"ו תפילות / פרשת ואתחנן

תקט"ו

​פרשת השבוע, פרשת ואתחנן, פותחת בתפילתו של משה רבינו, המתחנן בפני הקב"ה להיכנס לארץ. במדרש דברים רבה פרשת וזאת הברכה מתאר המדרש בהרחבה את תחנוניו של משה להיכנס לארץ ואת ההוראה של ה' לא לקבל את תפילתו.

  

 

"בשעה שראו גלגלי המרכבה ושרפי להבה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תקבלו תפלתו של משה, ולא נשא לו פנים, ולא נתן לו חיים, ולא הכניסו לארץ ישראל אמרו: 'ברוך כבוד ה' ממקומו' שאין לפניו משוא פנים, לא לקטן ולא לגדול"
(פרשה יא, י)

​המדרש ממשיך:

"ומנין שהתפלל משה באותו הפרק חמש מאות וחמשה עשר פעמים שנאמר: 'ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור' 'ואתחנן' בגימטריא הכי הוי".

 

מדרש זה על חמש מאות וחמש עשרה תפילות שנשא משה רבינו עורר אצל פרשנים ודרשנים שאלות: מתי הספיק משה להתפלל את כל אותן תפילות? למה הרבה כל כך להפציר? מה היה התוכן של התפילות? יש שמצאו רמז במספר התפלות: 515 הוא הגימטריה של 'תפלה' וכן של  'שירה'.

 

 
המקובל רבי נתן נטע שפירא (שמ"ה-שצ"ג; 1633-1585) כתב ספר גדול בשם מגלה עמוקות על פרשת ואתחנן ובו רנ"ב (252 בגימטריה) 'רב לך' הסברים לתפילת משה רבינו.
 
בנו רבי שלמה כותב בהקדמה:
"מה היה כוונת משה גבר לאיתיאל, בתפלתו אשר שאל, למה ועל מה תקט"ו תפלות התפלל לאל, הנדר להתיר ולהשאל, מפני מה נתאווה לארץ ישראל, וכי לאכול מפריו הוא צריך לשאל, מצד הפעולה מה היה ישיבת ארץ ישראל מועל, אשר לשבת שם יואל, ומה היה מעלת ארץ ישראל, על שאר ארצות אשר הכין ופעל אל, על אלו קושיות בנה יסודתו, ותוכן הספר ומהותו ..." הספר נדפס לראשונה בקראקא שצ"ז (1637). 
 
רבי משה חיים לוצטו (הרמח"ל) (תס"ז-תק"ז; 1747-1707) חיבר ספר בשם תקט"ו תפילות, בהן בקשות לגאולת עם ישראל וגילוי מלכות ה' בעולם.
 
                                                                                             שבת שלום