אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > זרוע נטויה / פרשת וארא

זרוע נטויה / פרשת וארא

בפרשת השבוע, פרשת וארא, מתבקש משה לחזור לעם ישראל, אחרי כישלון שליחותו הראשונה. משה צריך להבטיח שהגאולה ממצרים בוא תבוא. ארבע לשונות של גאולה נאמרות לעם ישראל:
 
"וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלֹת מִצְרַיִם 
וְהִצַּלְתִּי אֶתְכֶם מֵעֲבֹדָתָם
וְגָאַלְתִּי אֶתְכֶם בִּזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבִשְׁפָטִים גְּדֹלִים:
וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם לִי לְעָם" (שמות ו, ו-ז).
​מהי ההבטחה לזרוע נטויה?  הרמב"ן מסביר: 
"וגאלתי אתכם -
כי יעשה בהם שפטים עד שיאמרו המצרים הנה לך ישראל בפדיון נפשנו, כי טעם גאולה כענין מכר:
וטעם בזרוע נטויה -
שתהיה ידו נטויה עליהם עד שיוציאם"
 
הרמב"ן רומז בדבריו לויכוח של רבי יהושע בן חנניה והמין לפני הקיסר: 
"ר' יהושע בן חנניה הוה קאי בי קיסר אחוי ליה ההוא <אפיקורוסא> {מינא} עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה אחוי ליה ידו נטויה עלינו אמר ליה קיסר לר' יהושע מאי אחוי לך עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה ואנא מחוינא ליה ידו נטויה עלינו אמרו ליה לההוא מינא מאי אחויית ליה עמא דאהדרינהו מריה מיניה ומאי אחוי לך לא ידענא אמרו גברא דלא ידע מאי מחוו ליה במחוג יחוי קמי מלכא אפקוהו וקטלוהו"
(מסכת חגיגה דף ה עמוד ב)  
 
ובתרגום: רבי יהושע עמד בבית הקיסר. מין <נוצרי> אחד עשה לפניו תנועה של הסתרת פנים. לרמוז שהקדוש ברוך מתעלם מעם ישראל. עשה לו רבי תנועה של הושטת יד. שאלו את רבי יהושע מה משמעות התנועה שהחוית. אמר להם הקדוש ברוך ממשיך להשגיח על עם ישראל. שאלו את המין מה השיב לך רבי יהושע. המין לא ידע להשיב ולכן הרגו אותו.
 
הרב יוסף חבר (וילדמן), בנו של הרב המקובל יצחק אייזיק חבר, כיהן כרב בקהילות פרזוב, ידבונה וקנישין בליטא. חיבר מספר ספרים, ביניהם פירוש להגדה של פסח בשם זרוע נטויה. (ורשה תר"ה 1845) וזאת כהמשך לחיבורו של אביו על ההגדה שנקרא 'יד חזקה'.
                                                                                           שבת שלום
 

לרשומה בקטלוג הספרייה