אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > רבי ישמעאל / פרשת חיי שרה

רבי ישמעאל / פרשת חיי שרה

פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, מתחילה בפטירתה של שרה אמנו ומסתיימת בפטירת אברהם אבינו ומותו של ישמעאל. כפי שנאמר: "וְאֵלֶּה שְׁנֵי חַיֵּי יִשְׁמָעֵאל מְאַת שָׁנָה וּשְׁלשִׁים שָׁנָה וְשֶׁבַע שָׁנִים וַיִּגְוַע וַיָּמָת וַיֵּאָסֶף אֶל-עַמָּיו" (בראשית כה, יז). רש"י מעיר: "ויגוע -  לא נאמרה גויעה אלא בצדיקים".
הרמב"ן מסביר:
"ובגמרא (ב"ב טז ב): הקשו והא דור המבול נאמר בהם גויעה, ויגוע כל בשר הרומש על הארץ וגו' וכל האדם (לעיל ז כא), כל אשר בארץ יגוע (לעיל ו יז). ומתרץ גויעה ואסיפה קאמרינן. כוונתם, כי הגויעה מיתה בלא חולי מכאיב ובלא יסורין,  ואין זוכין לה אלא הצדיקים ואנשי דור המבול ההפוכים כמו רגע ולא חלו בהם ידים, וכן מתי מדבר, ועל כן אמר בהם גויעה בגוע אחינו (במדבר כ ג), וכן הוא איש אחד לא גוע בעונו (יהושע כב כ), שלא המית אותו עונו פתאום. אבל כשיזכיר בכתוב כן עם זכרון המיתה כמלת ויאסף או וימת, תרמוז למיתת הצדיקים".
 
לפי הרמב"ן, מותו של ישמעאל היה בלי ייסורים, כראוי לצדיקים. אמנם, יש גם רשעים כמו אנשי דור המבול או מתי מדבר שגוועו. אך שם הכוונה היא שלא מתו מיתה טבעית. כאשר נאמרת גוויעה סמוך למיתה טבעית, זוהי מיתת צדיקים.
 
רש"י מציין שישמעאל חזר בתשובה. בפטירתו של יצחק הקדים ישמעאל הבכור את יצחק לפניו, כפי שמסופר בתורה: "וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל בָּנָיו אֶל-מְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה אֶל-שְׂדֵה עֶפְרֹן בֶּן-צֹחַר הַחִתִּי אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי מַמְרֵא" (כה, ט). והסביר רש"י: "שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו, והיא שיבה טובה שנאמר באברהם".
 
השם ישמעאל התקבל בעם ישראל. בספר דברי הימים ובספר עזרא מוזכרים אישים שונים שנשאו את השם ישמעאל. גם רוצחו של גדליה בן אחיקם הוא "ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה" (ירמיה מא, א).  בימי בית שני ידוע לנו על כהנים גדולים שנשאו את השם ישמעאל. אחד המפורסמים שבהם הוא רבי ישמעאל בן אלישע, עליו מסופר במסכת ברכות: "תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע: פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי אכתריאל י-ה ה' צבאות שהוא יושב על כיסא רם ונישא,  ואמר לי: ישמעאל בני, בָּרְכֵנִי! אמרתי לו: יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך, ויגולו רחמיך על מדותיך, ותתנהג עם בניך במדת הרחמים, ותכנס להם לפנים משורת הדין. ונִענע לי בראשו ..." (ברכות ז, ע"א).
 
לפי מסורת חז"ל, רבי ישמעאל בן אלישע הוא אחד מעשרת הרוגי המלכות. נכדו הוא התנא רבי ישמעאל, בר הפלוגתא של רבי עקיבא. אנו מזכירים את שמו מדי יום בתחילת תפילת שחרית בקריאת הברייתא: "רבי ישמעאל אומר בשלש עשרה מדות התורה נדרשת" (תחילת הספרא). בסוף ספר 'חנוכת התורה' (פיעטרקוב, תר"ס, 1900), שהוא קובץ דברי תורה המיוחסים לרב אברהם יהושע העשיל מקרקוב (שנ"ה-תכ"ד; 1633-1595) הידוע בכינויו הרב רבי העשיל, מופיע סיפור על פלפול אותו אמר רבי העשיל בילדותו על ברייתא זו.
 
באיטליה פעל תלמיד חכם גדול בשם רבי ישמעאל הכהן שכיהן כרב בעיר מודנה (תפ"ג-תקע"א; 1811-1723). ספרו המפורסם הוא 'זרע אמת', שאלות ותשובות בארבעה חלקי שולחן ערוך.
לפניכם צילום השער והדף האחרון של 'חנוכת התורה' וצילום השער של 'זרע אמת חלק ב'.    
                                                                                שבת שלום
NLI_ImageGallery
NliImageGallery
 • פיעטרקוב : דפוס שלמה בעלכאטאווסקי http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ALEPH001091549
  ספר חנוכת התורה
 • פיעטרקוב : דפוס שלמה בעלכאטאווסקי http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ALEPH001091549
  ספר חנוכת התורה
 • ליוורנו ; ריגייו : חמו"ל http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ALEPH001945203
  ספר שו"ת זרע אמת
 • פיעטרקוב : דפוס שלמה בעלכאטאווסקי http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ALEPH001091549
  ספר חנוכת התורה