אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > שולחן ערוך / פרשת משפטים

שולחן ערוך / פרשת משפטים

​פרשת השבוע, פרשת משפטים, נפתחת במלים:

 

"וְאֵלֶּה, הַמִּשְׁפָּטִים, אֲשֶׁר תָּשִׂים, לִפְנֵיהֶם" (שמות, כא א).

בעקבות חז"ל, מסביר רש"י את המלה 'תשים' כך:
 
"אמר לו הקב"ה למשה: לא תעלה על דעתך לומר: אשנה להם הפרק וההלכה שתים או שלוש פעמים, עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו, לכך נאמר: "אשר תשים לפניהם" - כשולחן ערוך ומוכן לאכול לפני האדם".
רבי יוסף קארו נולד בספרד בשנת רמ"ח (1488). בגיל 4 גורש עם משפחתו מספרד. אחרי נדודים התיישבו בקושטא. רבי יוסף קארו כיהן כרב באדרינופול ובניקופול. עלה לארץ והתיישב בצפת, שם נפטר בשנת של"ה (1575).
 
במשך 20 שנה עמל על ספר בית יוסף – פירוש רחב על הספר ארבעה טורים, של רבי יהודה בן הרא"ש. בשלב שני, החליט רבי יוסף קארו לערוך קיצור מעשי לספרו וקרא לו שולחן ערוך. הספר היה מיועד לחזרה זריזה, ובדפוסים הראשונים חולק ל-30 חלקים, כדי שכל חודש יוכל הלומד לחזור עליו.
 
רבי משה איסרליש (ר"ף-של"ב 1572-1520), רבהּ של קרקוב, הוסיף את הגהותיו לשולחן ערוך ובהם את מנהגי האשכנזים.  עם השנים עוטר הספר בביאורים ופירושים רבים, שהפכו אותו לספר גדול ומסורבל, בשונה ממחשבתו הראשונית של מחברו. ואולם, תפוצתו הגדולה של שולחן ערוך הפכה אותו לספר ההלכה העיקרי של הדורות האחרונים.
 
לעיון בסריקה של שולחן ערוך במהדורתו הראשונה, בתבנית קטנה, כפי שנדפסה בונציה בשנת שכ"ה (1565) לחצו על התמונה.  
 
                                                                                                  שבת שלום.