אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > צפנת פענח / פרשת מקץ

צפנת פענח / פרשת מקץ

בפרשת השבוע, פרש מקץ, יוסף יוצא מבית האסורים ועולה לבית פרעה. יוסף מתמנה למשנה למלך ופרעה קורא את שמו 'צפנת פענח'. 
 
​פשר השם במצרית לא ברור עד היום. התרגומים הארמיים ובעקבותיהם פרשני התורה ביארו את השם כ'פותר תעלומה'. בכך, זכתה העברית לפועל חדש: פענח. מחברים רבים ששמם יוסף בחרו לחיבוריהם את השם צפנת פענח.  

 

נעסוק היום בדמותו של אחד מהם רבי יוסף טרני (מהרי"ט).

 

 
רבי יוסף טרני (שכ"ט-שצ"ט 1639-1568) נולד בצפת לאביו רבי משה טרני (המבי"ט), שהיה חברו ועמיתו של רבי יוסף קארו. רבי יוסף היה כבן עשר כאשר נפטר אביו. רבי שלמה סגיס, מחכמי צפת, פרשׂ עליו את חסותו.
 

 

בשנות פעילותו, ירדה העיר צפת מגדולתה. במגפות שפרצו מפעם לפעם נפטרו חכמיה, ואילו אחרים נאלצו לנטוש את העיר. מרידות ומלחמות הקשו על חיי התושבים. רבי יוסף טרני נשלח מספר פעמים כשד"ר לאסוף תרומות לטובת יהודי צפת.
 
בסופו של דבר יצא בשנת ש"ס (1600) מצפת והשתקע בקושטא, בירת הממלכה העות'מאנית. בקושטא שימש כרב ופוסק. תשובותיו הרבות נאספו בשאלות ותשובות מהרי"ט. דרשותיו נאספו בספר "צפנת פענח", שנדפס על ידי בניו בונציה ת"ח (1648).

  

רבי יוסף נפטר  בקושטא, אך ארונו הועלה אחרי מספר שנים לצפת, עיר הולדתו. 

 

שבת שלום וחנוכה שמח

 

לעיון בספר הסרוק "צפנת פענח" לחצו על התמונה