אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > איש מצליח / פרשת וישב

איש מצליח / פרשת וישב

בפרשת השבוע, פרשת וישב, מסופר על יוסף הגולה למצרים, השומר על מורשתו, גם כשהוא מנותק ממשפחתו והרחק ממולדתו. יוסף זוכה להשגחה מיוחדת מצד הקדוש ברוך הוא: "וַיְהִי  ה' אֶת-יוֹסֵף וַיְהִי אִישׁ מַצְלִיחַ וַיְהִי בְּבֵית אֲדֹנָיו הַמִּצְרי" (בראשית לט, ב).
​במדרש רבה מובא משל: "אמר ר' יודן: לבהמי שהיה לפניו שתים עשרה בהמות טעונות יין, נכנסה אחת מהם לחנותו של עובד כוכבים, הניח י"א והלך לו אחריה. אמרו לו: מה אתה מניח י"א והולך לך אחרי האחת? אמר להם: אלו ברשות הרבים הם ואיני חושש להן שמא יעשה יין נסך. כך, אלו גדולים וברשות אביהם, אבל זה שהוא קטן וברשות עצמו לפיכך ויהי ה' את יוסף" (בראשית רבה, פו, ד).
 
חז"ל מצאו נקודות דמיון רבות בין האב יעקב והבן יוסף:
 
"אמר רבי שמואל בר נחמן:
אלה תולדות יעקב, יוסף
לא היה צריך קרא למימר כן, אלא אלה תולדות יעקב ראובן.
אלא מה ת"ל יוסף?
אלא שכל מה שאירע לזה, אירע לזה.
מה זה נולד מהול,
אף זה נולד מהול.
 
מה זה אמו עקרה,
אף זה אמו עקרה.
 
מה זה אמו ילדה שנים,
אף זה אמו ילדה שנים.
מה זה בכור,
אף זה בכור.
 
מה זה נתקשה אמו בלידה,
אף זה נתקשה אמו בשעת לידה.
 
מה זה אחיו שונא אותו,
אף זה אחיו שונאים אותו.
מה זה אחיו בקש להרגו,
אף זה בקשו אחיו להרגו.
 
מה זה רועה,
אף זה רועה.
 
זה נשטם,
וזה נשטם.
זה נגנב שתי פעמים,
וזה נגנב שתי פעמים.
 
זה נתברך בעושר,
וזה נתברך בעושר.
 
זה יצא לחוצה לארץ,
וזה יצא לחוצה לארץ.
זה נשא אשה מחוצה לארץ,
וזה נשא אשה מחוצה לארץ.
 
זה הוליד בנים בחוצה לארץ,
וזה הוליד בנים בחוצה לארץ.
 
זה ליווהו מלאכים,
וזה ליווהו מלאכים.
זה נתגדל על ידי חלום,
וזה נתגדל ע"י חלום.
 
זה נתברך בית חמיו בשבילו,
וזה נתברך בית חמיו בשבילו.
 
זה ירד למצרים,
וזה ירד למצרים.
זה כלה את הרעב,
וזה כלה את הרעב.
 
זה משביע,
וזה משביע.
 
זה מצוה,
וזה מצוה.
 
זה מת במצרים,
וזה מת במצרים.
 
זה נחנט,
וזה נחנט.
 
זה העלו עצמותיו,
וזה העלו עצמותיו"
 
(בראשית רבה פד. ו).
 
בזכות יעקב התברך בית לבן ובזכות יוסף התברך בית פוטיפר. יוסף הוא איש מצליח. גם בבית הסוהר נאמר עליו: "אֵין שַׂר בֵּית-הַסֹּהַר רֹאֶה אֶת-כָּל-מְאוּמָה בְּיָדוֹ בַּאֲשֶׁר ה' אִתּוֹ וַאֲשֶׁר-הוּא עֹשֶׂה ה' מַצְלִיחַ" (שם, לט, כג).
 
הרב מצליח מאזוז (תרע"ב-תשל"א; 1971-1911) נולד בג'רבה כנצר למשפחת רבנים. כיהן כראש ישיבה ודיין בג'רבה. בשנת תשכ"ט החל להדפיס בג'רבה את ספרו 'איש מצליח' שאלות ותשובות. ההדפסה הסתיימה לאחר שנרצח בתל אביב תשל"ד. בשנים שלאחר מכן המשיך בנו רבי מאיר מאזוז (נאמ"ן ס"ט) בהדפסת חלקים נוספים וספרים אחרים של אביו הגדול.
 
לרשומה בקטלוג הספרייה