אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > עצמות יוסף / פרשת בשלח

עצמות יוסף / פרשת בשלח

​פרשת השבוע, פרשת בשלח, פותחת בתיאור יציאת ישראל ממצרים, כשעמוד אש וענן מלווים אותם בדרכם. התורה גם מספרת לנו על משה הלוקח עמו את עצמות יוסף:

"וַיִּקַּח משֶׁה אֶת-עַצְמוֹת יוֹסֵף עִמּוֹ כִּי הַשְׁבֵּעַ הִשְׁבִּיעַ אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר פָּקֹד יִפְקֹד אֱלֹהִים אֶתְכֶם וְהַעֲלִיתֶם אֶת-עַצְמֹתַי מִזֶּה אִתְּכֶם".

 

(שמות יג, יט).  

​סיום המסע של עצמות יוסף מסופר בסוף ספר יהושע:

"וְאֶת-עַצְמוֹת יוֹסֵף אֲשֶׁר-הֶעֱלוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם קָבְרוּ בִשְׁכֶם בְּחֶלְקַת הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר קָנָה יַעֲקֹב מֵאֵת בְּנֵי-חֲמוֹר אֲבִי-שְׁכֶם בְּמֵאָה קְשִׂיטָה וַיִּהְיוּ לִבְנֵי-יוֹסֵף לְנַחֲלָה"
(יהושע כד, לב).
 
מה עניינם של עצמות יוסף ביציאת מצרים ובנדודים במדבר? המשנה, במסכת סוטה, עוסקת בעיקרון הידוע של 'מידה כנגד מידה'. כפי שנאמר:
"יוסף זכה לקבור את אביו, ואין באחיו גדול ממנו, שנאמר "ויעל יוסף, לקבור את אביו" (בראשית נ,ז); מי לנו גדול מיוסף, שלא נתעסק בו אלא משה.  משה זכה בעצמות יוסף, ואין בישראל גדול ממנו, שנאמר "וייקח משה את עצמות יוסף" (שמות יג,יט); מי לנו גדול ממשה, שלא נתעסק בו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר "ויקבור אותו בגיא . . . מול . . ." (דברים לד,ו).
 
במכילתא, מדרש תנאים לספר שמות, ישנו תיאור מעניין של מציאת ארונו של יוסף ונדודיו במדבר:
 
"ומשה מהיכן היה יודע היכן היה קבור יוסף?
אמרו: סרח בת אשר נשתיירה מאותו הדור והיא הראתה למשה קבר יוסף.
אמרה לו: במקום הזה שמוהו, עשו לו מצרים ארון של מתכת ושקעהו לנילוס.
בא ועמד על נילוס, נטל צרור וזרק לתוכו וזעק ואמר: יוסף יוסף הגיעה השבועה שנשבע הקב"ה לאברהם אבינו, שהוא גואל את בניו, תן כבוד לה' אלהי ישראל ואל תעכב את גאולתך, כי בגללך אנו מעוכבים. ואם לאו, נקיים אנחנו משבועתך.
מיד צף ארונו של יוסף ונטלו משה".
 
וממשיך המדרש: "ולא עוד, אלא שהיה מהלך ארונו של יוסף עם ארון חי העולמים, והיו עוברים ושבים אומרים: מה טיבן של שני ארונות הללו?
והם אומרים להם: זה ארונו של מת וזה ארונו של חי העולמים.
ואומרים להם: מה טיבו של מת להלוך עם ארון חי העולמים?
ואומר להם: המונח בארון זה קיים מה שכתוב במונח בארון זה.
 
במונח בארון זה כתיב: אנכי ה' אלהיך.
וביוסף כתיב: התחת אלהים אני.
 
במונח בארון זה כתיב: לא יהיה לך אלהים אחרים
וביוסף כתיב: את האלהים אני ירא.
 
לא תשא.
וביוסף כתיב: חי פרעה.
 
זכור את יום השבת.
וביוסף כתיב: וטבוח טבח והכן ואין הכן אלא ערב שבת.
כתיב הכא: הכן.
וכתיב התם: והיה ביום הששי והכינו.
 
כבד את אביך,
וביוסף כתיב: ויאמר ישראל אל יוסף הלא אחיך רועים בשכם, לך ואשלחך אליהם. ויאמר לו הנני. יודע היה שאחיו שונאים אותו ולא רצה לעבור על דברי אביך.
 
לא תרצח -
לא רצח לפוטיפר.
 
לא תנאף -
לא נאף לאשת פוטיפר".
 
הרב יוסף אבן עזרא (ש'-שס"ב; 1602-1540) למד בשאלוניקי אצל רבי שמואל די מדינה (מהרשד"ם) (רס"ו-ש"ן; 1589-1506). התמנה לרב בסופיה שבבולגריה. הדפיס בשנת שס"א (1601) את ספריו 'משא מלך' על הלכות מסים וספר 'עצמות יוסף' על מסכת קדושין. ספר זה נחשב לאחד הפירושים החשובים על מסכת קידושין, וזכה להדפסות רבות. לפניכם צילומי שערים של חלק מהמהדורות של 'עצמות יוסף'.
                                                              שבת שלום
 

 

NLI_ImageGallery
NliImageGallery
  • ספר עצמות יוסף : ... בעיון ובפלפול במסכת קידושין ... / יסדתיו אני יוסף בן הר' יצחק ן' עזרא; ברלין : ל. ניומרק
  • ספר עצמות יוסף : והוא ביאור כלים מחודשים ... במס' קידושין ... / חברתיו ... יוסף בן יצחק ן' עזרא; לעמבערג : י.מ. ניק
  • ספר חלקת בנימין : ... הוא ביאור רחב על כל מסכת שבת מהחל ... ועד גמירא ... / חברתי ... אני בנימין ב' ... מו"ה מרדכי צבי קארינמאן ; פיעטרקוב : ח.ה. פאלמאן
  • ספר עצמות יוסף : והוא ביאור כללים מחודשים ... במסכת קידושין ... / חברתיו ... אני ... יוסף בן כה"ר יצחק ן' עזרא ; פיורדא : דפוס איצק בן ליב ב"ב
  • ספר עצמות יוסף : על מסכת קדושין ... גם בסוגית פרה ורחל בפרק כל הבשר ובסוף פרק כיצד הרגל ... / חיברתיו ... יוסף בן ... כה"ר יצחק ן' עזרא ... ; ערוך ומסודר מחדש עם מראה מקומות והארות על ידי צבי יהושע ליייטנר; ירושלים : צ. י. לייטנר