אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > עזרת נשים / פרשת בשלח

עזרת נשים / פרשת בשלח

​השבת נקראת שבת שירה, על שם שירת הים הנקראת בפרשת בשלח. שירת הים פותחת : "אז ישיר משה ובני ישראל". ובמקביל לה: "וַתִּקַּח מִרְיָם הַנְּבִיאָה אֲחוֹת אַהֲרֹן אֶת-הַתֹּף בְּיָדָהּ וַתֵּצֶאןָ כָל-הַנָּשִׁים אַחֲרֶיהָ בְּתֻפִּים וּבִמְחֹלֹת:  וַתַּעַן לָהֶם מִרְיָם שִׁירוּ לַה' כִּי-גָאֹה גָּאָה סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה ביָּם" (שמות טו, כ-כא).
רש"י מפרש: "משה אמר שירה לאנשים, הוא אומר והם עונין אחריו, ומרים אמרה שירה לנשים". והן כנראה ענו אחריה.

 

​מעלה מיוחדת של אמונה גדולה ומוחשית הייתה לנשים בדור המדבר. אצל הגברים, אנו מוצאים שהגיעו לאמונה רק אחרי כל נסי יציאת מצרים וקריעת ים סוף. כפי שנכתב: "וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת-הַיָּד הַגְּדֹלָה אֲשֶׁר עָשָׂה ה' בְּמִצְרַיִם וַיִּירְאוּ הָעָם אֶת- ה'  וַיַּאֲמִינוּ בּה'  וּבְמשֶׁה עַבְדּוֹ" (שמות יד, לא). לעומת זאת הנשים התכוננו לנסים: כפי שציין  רש"י: "מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה להם נסים והוציאו תופים ממצרים".
 
החתם סופר מציין שאמונתם של בני ישראל הייתה מוגבלת: "האמינו כי אם אין משה העושה נפלאות, אין ה' עושה על ידי אחר". לכן כאשר משה נעלם מעיניהם, נכשלו בחטא העגל. לעומת זאת "הנשים האמינו גם במרים הנביאה, אף על פי שלא עשתה נפלאות, ולא שום דבר. על כן בעגל לא נתרצו הנשים (לתת את תכשיטיהן לעשיית העגל), כי אמרו: אם אין משה, יש נביאים אחרים".
 
גם בבית המקדש בשעת שמחת בית השואבה הייתה הפרדה בין הגברים לנשים. כפי שלמדנו במסכת סוכה: "מאי תיקון גדול? אמר רבי אלעזר כאותה ששנינו חלקה היתה בראשונה [עזרת הנשים, בה נערכה שמחת בית השואבה]  והקיפוה גזוזטרא והתקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה" (סוכה דף נא, ב). כזכר  למקדש, בהרבה  בתי כנסת, עזרת הנשים נמצאת ביציע.  

 

הביטוי 'עזרת נשים' – מקום מיוחד לנשים בחצר המקדש ובבית הכנסת – נקרא כשם ספר 'עזרת נשים' שחיבר הרב משה בן שלמה אבן חביב (תט"ו-תנ"ז; 1697-1655). יליד שלוניקי, עלה בצעירותו לירושלים ונתמנה לראשון לציון. חיבר ספר 'גט פשוט' על הלכות גיטין, 'שמות בארץ' על מסכתות ראש השנה, יומא וסוכה. ספרו 'עזרת נשים' הוא ספר גדול על הלכות עגונות שבא לעזרתן של הנשים. הספר נדפס על ידי נכדו רבי יעקב כולי (תמ"ט-תצ"ב; 1732-1689) בן בתו של המחבר, שהתפרסם בספרו 'ילקוט מעם לועז'.
 
לפניכם סריקה של הספר 'עזרת נשים' הוצאת קושטא תצא (1731),