אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > ספירת העומר / פרשת אמור

ספירת העומר / פרשת אמור

​פרשת השבוע, פרשת אמור, פותחת בקדושת הכהנים. לאחר שבפרשה הקודמת ציוותה התורה לכל עם ישראל 'קדושים תהיו', בא הציווי המיוחד לקדושה יתרה של הכהנים. בהמשך הפרשה בא הציווי על המועדים: כפי שהכהנים מיוחדים ביחס לעם ישראל, כך המועדים הם ימים מיוחדים ביחס לכל ימות השנה. 

​בימים אלו של 'ספירת העומר' נקרא השבת על מצווה זו, שנכתבה בתורה  בתוך פרשת המועדים. "וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם אֶת-עֹמֶר הַתְּנוּפָה שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה" (ויקרא כג, טו). מצווה זו נשנתה בספר דברים "שִׁבְעָה שָׁבֻעֹת תִּסְפָּר-לָךְ מֵהָחֵל חֶרְמֵשׁ בַּקָּמָה תָּחֵל לִסְפֹּר שִׁבְעָה שָׁבֻעוֹת" (דברים טז, ט). בגמרא במסכת מנחות (סו עמוד א) אביי אומר שישנה מצווה למנות ימים וישנה מצווה למנות שבועות. וכך אנו נוהגים. החל ממוצאי החג הראשון של פסח ועד חג השבועות, אנו סופרים מדי ערב בערבו. אם אדם שכח ולא ספר יום אחד, הפסיד את המצווה ולא יוכל לספור בשאר הלילות בברכה.
 
רבי יצחק אברבנאל נותן טעם למצוות הספירה:
"בצאתם ממצרים היו כבהמות מבלי תורה ודעת. צווה יתברך, שיקריבו אז עומר השעורים (מאכל בהמה). ובחג השבועות שקבלו את התורה ונעשו בעלי שכל ומביני מדע, צווה שיקריבו מנחה חדשה, כמו שהיה בהם רוח חדשה, ושהמנחה תהיה שתי הלחם, מאכל בני אדם החכמים והנבונים. ולכן הייתה הספירה מחג הפסח עד חג שבועות, לאמור: מתי יבוא יום ה' לדבר עמנו, כי האדם כשיכסוף דבר מאוד, ויקווה ביאתו, יספור הימים עד בואו".
  
מדפיסים נקטו במספר שיטות שנועדו לתת תזכורת למצווה זו של ספירת העומר: הודפסו לוחות כיס מיוחדים עבור ספירת העומר; צירפו את ספירת העומר ללוחות שנה או לסדורים בתבנית קטנה שאפשר לשאת בכיס. גם בבתי הכנסת ובבתים פרטיים הוצבו לוחות קיר עם תזכורות לספירת העומר. כיום ישנן תזכורות וירטואליות בטלפונים הסלולאריים ובמחשבים.  

 

לפניכם מבחר של לוחות לספירת העומר, הן בפני עצמם והן כחלק מסידורים, כמו גם מבחר של שערים של ספרים העוסקים במצוות ספירת העומר. 

 

                                                                                 שבת שלום
 
NLI_ImageGallery
NliImageGallery
 • [ערוך ומסודר בידי יוסף שלום וינפלד] ירושלים : אשכול http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ALEPH001805468
  מפתח : למצוא את ספירת היום בעומר על פי היום בשבת ובהתאם לשנה
 • עם הקביעות וסדר מנהגי בית הכנסת, זמן שקה"ח, ספירת העומר [ועוד...] WIEN : M. SALZMANN http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ALEPH001972955
  לוח : לשנת ... לפ"ק היא שנת חמשת אלפים ושש מאות ... לבריאת העולם ...
 • והמזמורים ... ועם טעם הספירה לר"מ ן' מכיר ... אמשטרדם : דפוס י' לעוויססאן http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ALEPH0017 46804
  סדר מנחה ערב : הוא סדר תפלת מנחה ומעריב לימי החול ועם ספירת העומר עם דינים
 • טארנאוו : י' לעזער http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ALEPH001746818
  סדר ספירת העומר : עם תפלת מנחה ומעריב וקבלת שבת
 • תל-אביב : ארגון יוצאי תימן http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ALEPH002180241
  ספירת העומר : שאמי - בלדי : [לוח ... בלשון הקודש וכן בתרגום ארמי...]
 • ירושלים : מ' שרייבר http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ALEPH001746823
  תקון וסדר ספירת העומר : עם דיניה / נערך על ידי שמחה הלוי במברגר
 • , תלמוד בבלי, מדרש וילקוט, חכמת הקבלה, דרוש ומוסר, דברי ימי האומה, ועפ"י גדולי הפוסקים ... / מאת הרב שמריהו ליב הורוויץ ניויארק : דפוס אריאם פרעס http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ALEPH001881721
  ספירה : ספירת העומר על פי כתבי הקדש
 • ירושלם : דפוס ש' צוקערמאן http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ALEPH002089792
  סידור כוונת ספירת העומר
 • אוצר מלוקט ממאות ספרי הלכה, מנהגים ושו"ת מראשוני הראשונים עד אחרוני האחרונים / מאת צבי בהרה"ג דב כהן ... [הלכות ומנהגים ; ספר ה] בני ברק : צ' כהן http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ALEPH002014938
  ספירת העומר : הלכות ומנהגים השלם
 • מאת ... מוהר"ר פנחס זעליג הכהן שווארטץ ; ... ועתה נדפס מחדש ע"י ב"א המחבר הרב אליעזר עהרענרייך ניו יארק : החברה מפיצי תורה ממשפחת קול אריה http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ALEPH002078318
  ספר מנחת עומר : על דיני ספירת העומר ודברים הנוהגים בימי העומר