אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > חמרא וחיי / פרשת נח

חמרא וחיי / פרשת נח

​פרשת השבוע, פרשת נח, פותחת בשבחו של נח: "אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו אֶת-הָאֱלֹהִים הִתְהַלֶּךְ-נֹחַ" (בראשית ו, ט). אולם, בהמשך הפרשה חל פיחות במעמדו של נח: "וַיָּחֶל נֹחַ אִישׁ הָאֲדָמָה וַיִּטַּע כָּרֶם"  (בראשית ט, כ). 'נח איש צדיק' הפך ל'נח איש האדמה'. רש"י מעיר: "עשה עצמו חולין, שהיה לו לעסוק תחלה בנטיעה אחרת". הביקורת על נח היא שהיה עליו לעסוק בנטיעת עצים אחרים ולא בנטיעת גפנים.
​במדרש תנחומא מובא סיפור על השתתפותו של השטן ביצירת היין:
"אמרו רבותינו ז"ל כשבא נח ליטע כרם בא שטן ועמד לפניו, אמר לו: מה אתה נוטע?  אמר לו: כרם. אמר לו: מה טיבו?  פירותיו מתוקים בין לחים בין יבשים ועושין מהן יין המשמח לבבות דכתיב "ויין ישמח לבב אנוש" (תהלים קד). )אמר לו שטן: בא ונשתתף שנינו בכרם זה.  אמר לו לחיי [מסכים].  מה עשה שטן? הביא כבש והרגו תחת הגפן, אחר כך הביא ארי והרגו, ואחר כך הביא חזיר והרגו, ואחר כך הביא קוף והרגו תחת הכרם, והטיפו דמן באותו הכרם והשקוהו מדמיהן.,רמז לו שקודם שישתה אדם מן היין הרי הוא תם ככבש זו שאינה יודעת כלום וכרחל לפני גוזזיה נאלמה. שתה כהוגן, הרי הוא גבור כארי, ואומר אין כמותו בעולם. כיון ששתה יותר מדאי, נעשה כחזיר מתלכלך במי רגלים ובדבר אחר. נשתכר נעשה כקוף עומד ומרקד ומשחק, ומוציא לפני הכל נבלות הפה, ואינו יודע מה יעשה.  וכל זה אירע לנח הצדיק, מה נח הצדיק שהקדוש ברוך הוא פירש שבחו כך,,שאר בני אדם על אחת כמה וכמה".
(פסקה יג).
 
בתורה אנו מוצאים מקרים בהם השימוש ביין היה לטובה.  מלכי צדק מלך שלם מכבד את אברהם בלחם ויין: "וּמַלְכִּי-צֶדֶק מֶלֶךְ שָׁלֵם הוֹצִיא לֶחֶם וָיָיִן וְהוּא כֹהֵן לְאֵל עֶלְיוֹן" (בראשית יד, יח); יעקב מגיש ליצחק את סעודתו עם יין וזוכה לברכה: "וַיֹּאמֶר הַגִּשָׁה לִּי וְאֹכְלָה מִצֵּיד בְּנִי לְמַעַן תְּבָרֶכְךָ נַפְשִׁי וַיַּגֶּשׁ-לוֹ וַיֹּאכַל וַיָּבֵא לוֹ יַיִן וַיֵּשְׁתְּ"  (בראשית כז, כה); במסכת שבת מסופר: "מעשה ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו,  ועל כל כוס וכוס שהביא אמר: חמרא וחיי [יין וחיים] לפום רבנן  חיי וחמרא [חיים ויין] לפום רבנן ותלמידהון" (שבת סז, ב).
 
רבי חיים בנבנישתי (שס"ג-תל"ג; 1673-1603) היה רבה של איזמיר. התפרסם בזכות ספרו הגדול 'כנסת הגדולה' על ארבעה טורים. נוסף על כך, כתב ספרים בהם נרמז שמו חיים: שאלות ותשובות בעי חיי, דינא דחיי על ספר מצוות גדול, וחמרא וחיי על מסכת סנהדרין. הספר נדפס אחרי פטירתו בליוורנו תקס"ב (1802).
                                                     שבת שלום וחודש מבורך
 

לרשומה בקטלוג הספרייה