אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > תועפות ראם / פרשת בלק

תועפות ראם / פרשת בלק

במבט ראשון, פירושו של רש"י לתורה נראה כפירוש פשוט וקל, שגם ילדים צעירים יכולים להתמודד אתו. רש"י בפירושו מדגיש את חתירתו לפשט הכתובים:
 
 "לכך אני אומר יתיישב המקרא על פשוטו דבר דבור על אופניו, והדרש תדרש, שנאמר הלא כל דברי כאש נאום ה', וכפטיש יפוצץ סלע, מתחלק לכמה ניצוצות" (שמות ו, ט). 

​בתוך כך, קשה להתעלם מההבאות המרובות של מדרשי חז"ל המופיעים בפירוש רש"י. הרמב"ן בפירושו לתורה מתווכח ומתפלמס עם  פירושו של רש"י. פרשנים רבים קמו לסנגר על רש"י מפני השגות הרמב"ן – להוכיח את צדקת פירושו ולמצוא את המקורות לפירושיו בדברי חז"ל. הרב יעקב משה טולידאנו (תר"ם-תשכ"א; 1960-1880), פרסם בשנת תרס"ה (1905) חוברת קטנה בשם "אפריון" ובה רשימה של כמעט 200 פירושים (חלקם בכתב יד) על פירוש רש"י. 

 

רבי אליהו מזרחי (קושטא,  רי"ב-רפ"ה; 1525-1452 בערך) נחשב לגדול חכמי טורקיה בתקופתו. נוסף על עיסוקו בתורה, התפרסם כמלומד במתמטיקה ואסטרונומיה, כפי שניכר מספרו "מלאכת המספר" (קושטא רצ"ג 1533). רבי אליהו מזרחי חיבר שאלות ותשובות (קושטא שכ"א 1561) וביאורים על הסמ"ג (ונציה ש"ז 1547). חיבורו המפורסם ביותר היה 'מזרחי': פירוש על פירוש רש"י (נדפס לראשונה קושטא רפ"ה 1525).  

 
כך מספר רבי אליהו מזרחי על עבודתו:
"אני בהיותי טרוד בעיוני הגדול אשר אני מתעסק בדברי המאור הגדול בפירוש החומש הגדול והמופלג, אשר אין שום דיבור מדבוריו שאין צריך חקירה רבה ועיון נפלא בכל המקומות אשר לוקח משם: במשנה ובבריתא, במכילתא ובספרא, וספרי ובכלה תלמודא [ובכל התלמוד], ברבות ותנחומא ובכל מדרשי האגדות אשר רבו מלספור. ובפרט בהתרת הספקות הנופלות מן האחרונים המעיינים בדבריו והקמים עליו, ובפרט מהארי הגדול והנורא הרמב"ן ז"ל, אשר 'יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו' (איוב מ, כג), ולפיכך לא יכולתי להניח עיוני זה, אשר הוא מחופף עלי כל היום"
(שו"ת הרא"ם סימן פ). 
 

למפעלו זה של רבי אליהו מזרחי נמצאו ממשיכים רבים, אשר כתבו פירושים לפירושו. הרב משה פיליפ הוציא מהדורה חדשה של חומש הרא"ם (פתח תקוה תשנ"ב-תשנ"ד; 1994-1992). במבוא הוא מונה כ-200 מפרשים על פירוש הרא"ם. חלקם כספרים עצמאיים וחלקם כנספחים לספרים אחרים.

 
בחרנו להציג שערים של שלושה ספרים בשם תועפות ראם, והם פירושים לפירוש רבי אליהו מזרחי – הרא"ם.

 

שמות הכותרים נקראו על שם הפסוקים בפרשת השבוע, פרשת בלק, בנבואות בלעם:
"אֵל, מוֹצִיאָם מִמִּצְרָיִם כְּתוֹעֲפֹת רְאֵם, לוֹ" (במדבר כג, כב) "אֵל מוֹצִיאוֹ מִמִּצְרַיִם, כְּתוֹעֲפֹת רְאֵם לוֹ; יֹאכַל גּוֹיִם צָרָיו, וְעַצְמֹתֵיהֶם יְגָרֵם וְחִצָּיו יִמְחָץ" (במדבר כד, ח).   
                                                                    
                                                                                      שבת שלום

NLI_ImageGallery
NliImageGallery