אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > תולדות אדם וחוה / פרשת בראשית

תולדות אדם וחוה / פרשת בראשית

בשעה טובה, נפתח בשבת הקרובה את המחזור החדש של קריאה בתורה, בקריאת פרשת בראשית. הפרשה מתארת את בריאת העולם בשישה ימים, כשבסיום כל יום נאמר 'כי טוב'. גולת הכותרת היא יצירת אדם וחוה.
​במדרש קהלת נאמר:
"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך"
(קהלת רבה, פרשה ז, יג).
 
בסופו של דבר, אדם וצאצאיו גרמו להשחתת העולם ולהבאת המבול, ממנו ניצלו נח ובניו.
 
רבי ירוחם בן משולם (ה'נ-ה'קי; 1350-1290 לערך) נולד בפרובנס, שבדרום צרפת. בשנת 1306 גורשו היהודים מצרפת. אתם גלה רבי ירוחם, אשר הגיע לטולדו שבספרד, שם למד תורה מפי רבי אשר בן יחיאל (הרא"ש, ה'י-ה'פ"ז; 1250-1327). אחרי פטירת הרא"ש למד אצל רבי אברהם בן אסמעיל, תלמידו של הרשב"א.
 
רבי ירוחם חיבר ספר מישרים על דיני ממונות, אותם חילק ל-32 נתיבים - נושאים. בהקדמה לספרו "תולדות אדם וחוה", הוא מספר שאחרי פרסום ספרו מישרים פנו אליו חבריו ובקשו שיחבר ספר בדיני איסור והיתר. רבי ירוחם נעתר להם וחיבר את הספר תולדות אדם וחוה. הספר מתחלק לשני חלקים: החלק הראשון נקרא אדם, ועוסק בהלכות הנוגעות לכל אדם מישראל מלידתו:  הטיפול בתינוק שנולד, דיני מילה, פדיון הבן, תלמוד תורה, דיני תפילה, שבת וימים טובים, מאכלות, שחיטה וטריפות, הלכות סעודה ויין נסך, הלכות צדקה ועוד. החלק השני, חוה, עוסק בהלכות הקשורות לחיי המשפחה: נישואין, כתובה, גיטין, יבום וחליצה, נדה וטבילה. חלקו האחרון של הספר עוסק בפטירת האדם והלכות אבלות.
 
ספר תולדות אדם וחוה נדפס לראשונה בקושטא רע"ו (1516). מאז חזר ונדפס פעמים נוספות. לפניכם הספר הסרוק של המהדורה הראשונה.
                                                                              שבת שלום