אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > מאסף לכל המחנות / פרשת בהעלותך

מאסף לכל המחנות / פרשת בהעלותך

בפרשת השבוע, פרשת בהעלותך, מתואר המסע הראשון של עם ישראל מהר סיני למדבר פארן, אחרי שהות של קרוב לשנה בהר סיני, במהלכה התארגן עם ישראל בשבטים ומחנות.

​מסע המחנות התנהל בצורה מאורגנת: בראש מוביל דגל מחנה יהודה ואחריו דגל מחנה ראובן; במרכז – המשכן וכליו, ואחריו דגל מחנה אפרים; ובמאסף, דגל מחנה דן, כפי שנאמר:  

 
וְנָסַע, דֶּגֶל מַחֲנֵה בְנֵי-דָן מְאַסֵּף לְכָל-הַמַּחֲנֹת, לְצִבְאֹתָם, וְעַל צְבָאוֹ אֲחִיעֶזֶר בֶּן-עַמִּישַׁדָּי.
(במדבר י, כה).  
 
את תפקידו של שבט דן מסביר רש"י על פי התלמוד הירושלמי:  

 

"לפי שהיה שבטו של דן מרובה באוכלוסין היה נוסע באחרונה וכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירו לו".

  

הרב יחיאל מיכל הלוי גולד (תרנ"ט-תש"ד; 1944-1899) היה מתלמידיו הקרובים של הרב חיים אלעזר שפירא (תרל"ב-תרצ"ז; 1937-1871) שכיהן כרב ואדמו"ר במונקץ'. התלמיד ערך את הספר דרכי חיים ושלום על הנהגות רבו בחיי היום יום, מההשכמה ועד עלותו על יצועו. בנוסף, תיעד את מנהגיו בימות החול ובשבתות ובמועדים.

 

 

בהשפעת רבו שעסק רבות בחקר המנהגים, החל התלמיד בעבודת ליקוט ואיסוף כסדר השולחן ערוך. הוא הוציא שני כרכים ראשונים על שולחן ערוך אורח חיים. חלק א על סימנים א-כד, וחלק ב על סימנים כה-מח. באמתחתו היה מוכן כרך נוסף על הלכות שבת, אך השואה שקיפדה את חייו, כילתה גם את כתביו. בשער ספרו , כותב הרב יחיאל מיכל הלוי גולד את מטרת חיבורו: מאסף כל הדינים וההלכות והביאורים המפוזרים בספרי רבותינו הראשונים אשר לא היו לפני הבית יוסף, וכל הדינים המפוזרים בספרי האחרונים מפרשי השולחן ערוך וספרי השו"ת ומדברי המקובלים. בהקדמתו הוא מספר שנעזר בעבודתו באוצר הספרים הגדול שהיה ברשותו של האדמו"ר ממונקץ'.  
 
                                                                                               שבת שלום