אוספים וארכיונים > יהדות > פרשת השבוע > ר'בות מ'ופתי ב'ארץ מ'צרים / פרשת בא

ר'בות מ'ופתי ב'ארץ מ'צרים / פרשת בא

​פרשת השבוע, פרשת בא, עוסקת בשלוש המכות האחרונות שניחתו על המצרים: ארבה, חושך ומכת בכורות. בעקבות מכת הבכורות, פרעה נכנע והסכים לשחרר את בני ישראל ממצרים.
​התורה מספרת לנו גם על ההכנות של בני ישראל ליציאה – הקרבת קרבן פסח ושאילת כלי כסף זהב. בין אזכור ההכנות הללו, מופיעים שני פסוקים המסכמים את פעילותם של 'גיבורי' הסיפור: משה ואהרן, וכנגדם פרעה:
 
וַיֹּאמֶר יְהוָֹה אֶל-משֶׁה לֹא-יִשְׁמַע אֲלֵיכֶם פַּרְעֹה לְמַעַן רְבוֹת מוֹפְתַי בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם וּמשֶׁה וְאַהֲרֹן עָשׂוּ אֶת-כָּל-הַמֹּפְתִים הָאֵלֶּה לִפְנֵי פַרְעֹה וַיְחַזֵּק יְהוָֹה אֶת-לֵב פַּרְעֹה וְלֹא-שִׁלַּח אֶת-בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל מֵאַרְצו.
(שמות יא, ט-י).
 
לשם מה מספרת לנו זאת התורה? רש"י מסביר שכפי שנאמר למשה בכל המכות הקודמות שפרעה לא ייכנע בקלות, גם אחרי ההתראה מפני מכת בכורות פרעה לא נכנע: 
 
"לא ישמע עליכם פרעה למען רבות מופתי – מופתי שנים, רבות שלושה מכת בכורות וקריעת ים סוף ולנער את מצרים"
הרמב"ן:
 
בעבור שהיה ראוי שיפחד פרעה ועבדיו במכת הבכורות ויירא ממנה יותר מכל אשר בא עליהם, וכבר ראו כל דברי משה מתקיימים בהם, בעבור כן הודיעו השם שהוא מחזק את לבו כדי שירבה בו מופתיו במכת בכורות באדם ובבהמה ושפטים באלוהיהם."
 
ורש"י אמר: "מכת בכורות וקריעת ים סוף ולנער המצרים בתוכו ולא יתכן זה בעבור שאמר: ולא שלח את בני ישראל מארצו."
 
לפי רש"י, הקדוש ברוך אמר למשה שהגאולה הסופית תהיה רק אחרי קריעת ים סוף. לפי הרמב"ן מדובר רק על מכת בכורות. כי אחריה פרעה שילח את ישראל.
 
הרשב"ם רואה בפסוקים אלו סיכום לכל פעילותם של משה ואהרן: "לא ישמע אליכם פרעה -
כלומר: אחר כל מכה ומכה היה אומר הקב"ה למשה ולאהרן לא ישמע אליכם עד לבסוף ויחזק ה'
בכל פעם ופעם."
 
יש הגורסים שהרמז בתורה לפרשנות זו בפסוק ר'בות מ'ופתי ב'ארץ מ'צרים. ויש שמייחסים אמרה זו לגאון רבי אליהו מוילנה (הגר"א), אם כי אין סימוכין לכך.
 
בספר חוט המשולש מספר נכדו של החתם סופר, הרב שלמה סופר (תרי"ג-תר"ץ; 1930-1853) על גדולתו של זקנו: "היה גם כן פייטן ובעל שיר וחרוזין וקסת הסופר במתניו". בהערותיו, הוא מביא דוגמאות לסגנונו של החתם סופר, ביניהם רמזים לגדולי ישראל בפסוקי המקרא:  "בכל מקום מוקטר' מוגש' לשמי' (מלאכי א, יא) סופי תיבות רש"י. ר'בות מ'ופתי ב'ארץ מ'צרים ראשי תיבות רמב"ם שפעל בארץ מצרים".
 
לפניכם שער הספר 'חוט המשולש' ועמוד קד.
                                                                                     שבת שלום
 
NLI_ImageGallery
NliImageGallery