דפוסי ערש

 אינקונבולה

אינקונבולה(incunabulum :בלשון יחיד)  – מונח לטיני שמשמעו: חיתולים או עריסה. לפיכך המונח דפוסי ערש או דפוסי אינקונבולה מתייחס לספרים שהודפסו בראשית דרכה של תעשיית הדפוס, בשנים 1500-1445 לערך. ההנחה הרווחת היא כי בתקופה זו נדפסו כ-35,000 ספרים, ומתוכם יותר מ-200 ספרים עבריים. "פירוש רש"י לתורה" הוא הספר הראשון שמקום הדפסתו, איטליה, ושנת הדפסתו, רל"ה, כתובים במפורש.
 
ספרי ערש הינם ספרים נדירים, הטומנים בחובם ערך תרבותי רב, ולכן ערכם גדול ביותר.  
אותיות הדפוס
התבניות של אותיות הדפוס נוצרו בתקופה זו, על פי כתבי היד של המעתיקים בני התקופה. באותיות דפוס עבריות החלו להשתמש בשנת 1446.
 
ניקוד
הספרים הראשונים נדפסו ללא ניקוד, ככל הנראה בשל אי יכולת ליצור נקודות. הניסיון הראשון להדפיס בניקוד נעשה בשנת רל"ז בבולוניה, בחלקו הראשון של ספר תהילים.
 
הדפסת ספרים שאינם ספרי קודש
בשנת רנ"א-רנ"ב בבורסה נדפסו על ידי גרשום שונצינו ספרים שאינם ספרי קודש. בשנת רנ"ח-רס"ב לא הודפס אף ספר עברי, וההשערה להפסקת הדפוס היא בשל האסונות שבאו על ישראל בסוף המאה.