אוספים וארכיונים > יהדות > מגילת אנטיוכוס

מגילת אנטיוכוס

מגילת אנטיוכוס היא מדרש אגדה היסטוריוגרפי הידועה גם בשמות "מגילת חנוכה", "מגילת בני חשמונאי" או "מגילה יוונית".  במגילה מופיעים מספר שינויים מסיפור החשמונאים שבספרי המקבים ויוסף בן מתתיהו.

  

הרב סעדיה גאון, שתרגם מארמית לעברית, מייחס את כתיבתה לבית חשמונאי. ואילו ר' שמעון קיירא כותב:
 

''זקני בית שמאי ובית הלל כתבו מגילת בית חשמונאי, ועד עכשיו לא עלתה לדורות, ולא נקבעה בין כתבי הקודש".

  

במספר קהילות היה נהוג לקרא מגילה זו בחג החנוכה והיא נמצאת במספר מחזורים וסידורים. בספרייה הלאומית קיימות כמאה מהדורות של המגילה בעברית, ארמית ובתרגומים לשפות שונות.
 
לנוסח המגילה באתר דעת לחצו כאן

 

NLI_ImageGallery
NliImageGallery
 • Das Buch Antiochus kritisch untersucht / erleutert und übersetzt von L. Grünhut. Jerusalem : A. M. Luucz [printer], [1895]. http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=002632584
  Das Buch Antiochus kritisch untersucht
 • Das Buch Antiochus kritisch untersucht / erleutert und übersetzt von L. Grünhut. Jerusalem : A. M. Luucz [printer], [1895]. http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=002632584
  Das Buch Antiochus kritisch untersucht
 • מעשה יהודית : ונס חנוכ"ה כסליו / שהעתיק ... מוהרר עקיבא לוי מהלברשטט ... מספר יהודית ... ברלין : [חמו"ל], ואמת’ ה’ לעול’ם’ ה’ל’ל’ו’י’ה’ [תקכ"ו]. ‬ http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=001964414
  מעשה יהודית
 • מעשה יהודית : ונס חנוכ"ה כסליו / שהעתיק ... מוהרר עקיבא לוי מהלברשטט ... מספר יהודית ... ברלין : [חמו"ל], ואמת’ ה’ לעול’ם’ ה’ל’ל’ו’י’ה’ [תקכ"ו]. ‬ http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=001964414
  מעשה יהודית
 • סדור קרבן תמיד : כולל כל הענינים שבסדור כתר תפלה, דרך חיים ותקוני שבת ... / [המאסף והמסדר - שפ"ן הסופר = שמואל שרגא פיגנזון]. ‬ ווילנא : ראם, תרנ"ה 1895. http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=002102654
  סדור קרבן תמיד
 • סדור קרבן תמיד : כולל כל הענינים שבסדור כתר תפלה, דרך חיים ותקוני שבת ... / [המאסף והמסדר - שפ"ן הסופר = שמואל שרגא פיגנזון]. ‬ ווילנא : ראם, תרנ"ה 1895. http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=002102654
  סדור קרבן תמיד
 • מגילת חנוכה : לבית, לבית הספר, לבית הכנסת. ‬ ירושלים : המזרח, תש"ו. ‬ http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=001986120
  מגילת חנוכה
 • מגילת חנוכה : לבית, לבית הספר, לבית הכנסת. ‬ ירושלים : המזרח, תש"ו. ‬ http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=001986120
  מגילת חנוכה
 • מגלת אנטיוכוס : נס חנוכה, ארמית עברית ותרגום אנגלי ואידית / ... יוצא לאור ע"י הרב יוסף אדלער. ‬ נויורק : מתיבתא תפארת ירושלים, תרצ"ו. http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=001986131
  מגלת אנטיוכוס
 • מגלת אנטיוכוס : נס חנוכה, ארמית עברית ותרגום אנגלי ואידית / ... יוצא לאור ע"י הרב יוסף אדלער. ‬ נויורק : מתיבתא תפארת ירושלים, תרצ"ו. http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=001986131
  מגלת אנטיוכוס
 • The history of Antiochus Epiphanes, or, The institution of the feast of dedication/trans. from Hebrew into Marathi by Joseph Ezekiel Rajpuker. Bombay:Bene-Israel Improvement Society, 1866 5626. http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=002390993
  The history of Antiochus Epiphanes
 • History of Antiochus Epiphanes, or, The institution of the feast of dedication/trans. from Hebrew into Marathi by Joseph Ezekiel Rajpuker. Bombay:Bene-Israel Improvement Society, 1866 5626. http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=002390993
  The history of Antiochus Epiphanes
 • פזמון לחנוכה [ועוד]. [בגדאד : חמו"ל, [תרפ"-]. ‬ http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=001728413
  פזמון לחנוכה
 • פזמון לחנוכה [ועוד]. [בגדאד : חמו"ל, [תרפ"-]. ‬ http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=001728413
  פזמון לחנוכה
 • מגלת מתתיהו : ותרגום הונגרי ... עם הערות ותרגום הונגרי / מאת משה וועלץ ... ‬ בודאפעסט : מ. וועלץ, תרצ"ו 1935. ‬ http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=001986793
  מגלת מתתיהו
 • מגלת מתתיהו : ותרגום הונגרי ... עם הערות ותרגום הונגרי / מאת משה וועלץ ... ‬ בודאפעסט : מ. וועלץ, תרצ"ו 1935. ‬ http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=001986793
  מגלת מתתיהו
 • מחזור : כמנהג ק"ק אשכנזים ... עם פי’ מעגלי צדק ופי’ המילות עם מגילת אנטיוכס ... הקינות לתשעה באב ... גם פי’ ... על הקינות ... ‬ ווילהרמרש דארף : דפוס הירש בן חיים מפיורדא, תע"ט. ‬ http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=001738031
  מחזור : כמנהג ק"ק אשכנזים
 • מחזור : כמנהג ק"ק אשכנזים ... עם פי’ מעגלי צדק ופי’ המילות עם מגילת אנטיוכס ... הקינות לתשעה באב ... גם פי’ ... על הקינות ... ‬ ווילהרמרש דארף : דפוס הירש בן חיים מפיורדא, תע"ט. ‬ http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=001738031
  מחזור : כמנהג ק"ק אשכנזים
 • (original Aramaic version):facsimile of Codex Hebrew + 51 in the Yale University Library copied in 1558 at Voltaggio, Italy/ http://aleph.nli.org.il/F/YRBYIHTFD2KJUER8Y5M278TGQQLQBSSMFN3BHDKJ6APU693P87-14028?func=direct&doc_number=002510781
  The Scroll of Antiochus
 • (the original Aramaic version) : facsimile of Codex Hebrew + 51 in the Yale University Library copied in 1558 at Voltaggio, Italy http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=002510781
  The Scroll of Antiochus
 • The Scroll of Antiochus The Scroll of Antiochus ( / by Joseph ben Joshua ha-Kohen ; with a bibliographical note by Leon Nemoy. http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=002510781
  The Scroll of Antiochus
 • The Scroll of Antiochus ( / by Joseph ben Joshua ha-Kohen ; with a bibliographical note by Leon Nemoy. http://aleph.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=002510781
  The Scroll of Antiochus