כּתוּבּות > תערוכות > ונציה, איטליה, 1732

ונציה, איטליה, 1732

 

ונציה, איטליה, 1732

 
 

הקשר בין חוזה הנישואין והתקווה לחידוש העבודה במקדש בירושלים מתבטא בכתובה זו על ידי ציור כלי המשכן בארבעה מדליונים המופיעים בארבע פינות המסגרת. ציור כלי המשכן בכתובה מהווה המשך למסורת עיטור יהודית עתיקת יומין.

 

במאות הראשונות לספירה שימשו כלי המשכן והפולחן במקדש כיסוד מובהק של היצירה האומנותית של עם ישראל בארץ ומחוצה לה. הם עיטרו פסיפסים בבתי כנסת הקדומים, נרות חרס, ארונות קבורה, כותרות עמודים, כלי זכוכית ועוד.

 

העיסוק בדמותה של ירושלים ובבית המקדש לא פסק גם באמנות היהודית של ימי הביניים. במיניאטורות שבכתבי-יד עבריים מארצות שונות, ממצרים ומספרד ועד גרמניה ואיטליה, חוזרים שוב ושוב כלי המשכן, כביטוי לשאיפה לגאולת ישראל, וחזרה לציון וחידוש פולחן האל במקדש שיבנה בירושלים.

 

בכתובות רבות שנכתבו במרוצת המאה הי"ח משולבים כלי המשכן בשנים-עשר סמלי גלגל המזלות בתוך המסגרת הרבועה המקיפה את טקסט הכתובה גופו. כלי המשכן, המתוארים על פי ספר שמות מזוהים על פי הכותרות שבתוך המדליונים: "הכיור וכנו" (שמות ל:18), "המנורה וכליה" (שם, כה:-31), "ארון הכרובים" (שם, כה:-10), "לחם הפנים" (שם, כה:- 30).

 

בכתובות אחרות מטיפוס זה במקום כלי המקדש בארבע המדליונים מופיעות אלגוריות של עונות השנה, ואולי יש בכך משום רמז, שכלי המשכן, כשהם משולבים בגלגל המזלות, נתפשים כמרכיב חיוני למחזור התקין של השנה, או לקשר ההדוק במסורת היהודית בין חגי ישראל ובייחוד שלושת הרגלים בהם עלו לירושלים לבית המקדש עם עונות השנה בהם נחגגו.

 

 
  

 

ונציה, איטליה, 1732

  ונציה, איטליה, 1732  

 

ונציה, איטליה, 1732

 
 
הקשר בין חוזה הנישואין והתקווה לחידוש העבודה במקדש בירושלים מתבטא בכתובה זו על ידי ציור כלי המשכן בארבעה מדליונים המופיעים בארבע פינות המסגרת. ציור כלי המשכן בכתובה מהווה המשך למסורת עיטור יהודית עתיקת יומין.
 
במאות הראשונות לספירה שימשו כלי המשכן והפולחן במקדש כיסוד מובהק של היצירה האומנותית של עם ישראל בארץ ומחוצה לה. הם עיטרו פסיפסים בבתי כנסת הקדומים, נרות חרס, ארונות קבורה, כותרות עמודים, כלי זכוכית ועוד.
 
העיסוק בדמותה של ירושלים ובבית המקדש לא פסק גם באמנות היהודית של ימי הביניים. במיניאטורות שבכתבי-יד עבריים מארצות שונות, ממצרים ומספרד ועד גרמניה ואיטליה, חוזרים שוב ושוב כלי המשכן, כביטוי לשאיפה לגאולת ישראל, וחזרה לציון וחידוש פולחן האל במקדש שיבנה בירושלים.
 
בכתובות רבות שנכתבו במרוצת המאה הי"ח משולבים כלי המשכן בשנים-עשר סמלי גלגל המזלות בתוך המסגרת הרבועה המקיפה את טקסט הכתובה גופו. כלי המשכן, המתוארים על פי ספר שמות מזוהים על פי הכותרות שבתוך המדליונים: "הכיור וכנו" (שמות ל:18), "המנורה וכליה" (שם, כה:-31), "ארון הכרובים" (שם, כה:-10), "לחם הפנים" (שם, כה:- 30).
 
בכתובות אחרות מטיפוס זה במקום כלי המקדש בארבע המדליונים מופיעות אלגוריות של עונות השנה, ואולי יש בכך משום רמז, שכלי המשכן, כשהם משולבים בגלגל המזלות, נתפשים כמרכיב חיוני למחזור התקין של השנה, או לקשר ההדוק במסורת היהודית בין חגי ישראל ובייחוד שלושת הרגלים בהם עלו לירושלים לבית המקדש עם עונות השנה בהם נחגגו.
 
  

ונציה, איטליה, 1732

 חזרה לתערוכה

 

 דפדפו בין פרטי התערוכה