כּתוּבּות > תערוכות > ונציה, איטליה, 1674

ונציה, איטליה, 1674

 

ונציה, איטליה, 1674

 
 

מעטרי הכתובות, בעיקר באיטליה, חיפשו רעיונות אשר יעשירו את הדימויים שעל גבי שטר הנישואין ויעניקו לו משמעות מתאימה. תהליך זה החל בהשאלת מוטיב מוכר ושימוש בו במשמעות חדשה והולמת יותר.

 

במקרה של ירושלים, משמעות המוטיב על כתובה היא המשמעות המקובלת של העלאת זכר חורבן העיר הקדושה באירועים מיוחדים בחיי הפרט והכלל. במאה הי"ז מופיע במרכז הרצועה העליונה של יריעת הקלף מדליון גדול נישא על ידי שתי אלגוריות. המדליון מכיל בתוכו תמונה דמיונית של העיר ירושלים ממבט הציפור.

 

העיר עצמה מוקפת חומה מתומנת ובתוכה מבנים בעלי כיפות, מגדלים, בתים קטנים, גבעות וכמה עצי ברוש. תיאור זה של העיר ידוע הן מהאמנות הכללית והן מהאמנות היהודית באיטליה. בקרב היהודים הוא רווח בעיקר בוונציה, ומופיע על פרוכות לארון הקודש מהמאה הי"ז, או בהגדת ונציה המפורסמת שנדפסה לראשונה בשנת 1609.

 

השינוי בכתובות הוא הקונטקסט: מעל חומת העיר מתנוסס סרט, אשר מרמז לפסוק "אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" (תהילים קלז:6). דהיינו על מצוות אזכור החורבן נוסף כאן המנהג "להעלות את ירושלים על ראש השמחה, היא החתונה, ואמני הכתובות פירשו את המנהג באופן מילולי, ואכן ציירו את ירושלים בראש הכתובה.

 

 
  

ונציה, איטליה, 1674

  ונציה, איטליה, 1674  

 

ונציה, איטליה, 1674

 
 
 
מעטרי הכתובות, בעיקר באיטליה, חיפשו רעיונות אשר יעשירו את הדימויים שעל גבי שטר הנישואין ויעניקו לו משמעות מתאימה. תהליך זה החל בהשאלת מוטיב מוכר ושימוש בו במשמעות חדשה והולמת יותר.
 
במקרה של ירושלים, משמעות המוטיב על כתובה היא המשמעות המקובלת של העלאת זכר חורבן העיר הקדושה באירועים מיוחדים בחיי הפרט והכלל. במאה הי"ז מופיע במרכז הרצועה העליונה של יריעת הקלף מדליון גדול נישא על ידי שתי אלגוריות. המדליון מכיל בתוכו תמונה דמיונית של העיר ירושלים ממבט הציפור.
 
העיר עצמה מוקפת חומה מתומנת ובתוכה מבנים בעלי כיפות, מגדלים, בתים קטנים, גבעות וכמה עצי ברוש. תיאור זה של העיר ידוע הן מהאמנות הכללית והן מהאמנות היהודית באיטליה. בקרב היהודים הוא רווח בעיקר בוונציה, ומופיע על פרוכות לארון הקודש מהמאה הי"ז, או בהגדת ונציה המפורסמת שנדפסה לראשונה בשנת 1609.
 
השינוי בכתובות הוא הקונטקסט: מעל חומת העיר מתנוסס סרט, אשר מרמז לפסוק "אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" (תהילים קלז:6). דהיינו על מצוות אזכור החורבן נוסף כאן המנהג "להעלות את ירושלים על ראש השמחה, היא החתונה, ואמני הכתובות פירשו את המנהג באופן מילולי, ואכן ציירו את ירושלים בראש הכתובה.
 
  

 חזרה לתערוכה

 

 ​

 

 דפדפו בין פרטי התערוכה