כּתוּבּות > תערוכות > ירושלים, ארץ ישראל, 1954

ירושלים, ארץ ישראל, 1954

 

ירושלים, ארץ ישראל, 1954

 
 
 

למרות שכתובה זו הודפסה לאחר קום המדינה היא ממשיכה את מסורת הכתובות הירושלמיות שבהן מתואר בית המקדש ואתריה הקדושים של ארץ ישראל. טופס הכתובה נוצר בחסות הרבנות והמועצה הדתית של ירושלים, וניתן לזוגות שנרשמו לנישואין בירושלים וסביבותיה באותן השנים.

 

הכמיהה לעיר הקדושה מבוטאת פה בכיתוב שבראש שטר הכתובה, אותו ראינו כבר בכתובות האיטלקיות של המאה הי"ז: "אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" (תהילים קלז:6).

 

מתחת לכתובת זו מופיעה תמונה גדולה ואותנטית של הכותל המערבי מלווה בדמויות מתפללות בתחינה לאתר המקודש שבאותה עת לא היה בידי ישראל.

 

במסגרת הימנית חוזר אזכור ירושלים בהקשר של נישואין באמצעות פסוק החתונה האהוב: "עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה" (עפ"י ירמיהו לג:-11)

 

 
  

ירושלים, ארץ ישראל, 1954

  ירושלים, ארץ ישראל, 1954  

 

ירושלים, ארץ ישראל, 1954

 
 

למרות שכתובה זו הודפסה לאחר קום המדינה היא ממשיכה את מסורת הכתובות הירושלמיות שבהן מתואר בית המקדש ואתריה הקדושים של ארץ ישראל. טופס הכתובה נוצר בחסות הרבנות והמועצה הדתית של ירושלים, וניתן לזוגות שנרשמו לנישואין בירושלים וסביבותיה באותן השנים.

 

הכמיהה לעיר הקדושה מבוטאת פה בכיתוב שבראש שטר הכתובה, אותו ראינו כבר בכתובות האיטלקיות של המאה הי"ז: "אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" (תהילים קלז:6).

 

מתחת לכתובת זו מופיעה תמונה גדולה ואותנטית של הכותל המערבי מלווה בדמויות מתפללות בתחינה לאתר המקודש שבאותה עת לא היה בידי ישראל.

 

במסגרת הימנית חוזר אזכור ירושלים בהקשר של נישואין באמצעות פסוק החתונה האהוב: "עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה" (עפ"י ירמיהו לג:-11)

 
 
  

ירושלים, ארץ ישראל, 1954

 חזרה לתערוכה ירושלים, ארץ ישראל, 1954  

 

 דפדפו בין פרטי התערוכה