כּתוּבּות > תערוכות > ירושלים, ארץ ישראל, 1896

ירושלים, ארץ ישראל, 1896

 

ירושלים, ארץ ישראל, 1896

 
 
 

רק במקרים בודדים מופיעים בכתובות ירושלים מבנים, פשוטים ככל שיהיו, שניתן לזהותם בודאות עם בית המקדש.

 

במקרה נדיר זה מדובר בכתובה מעניינת של בני העדה הגורג'ית בירושלים, אשר הגיעו מגרוזיה במהלך המאה הי"ט ובשנת 1891 מנו כ-600 נפש. הכתובות של "כולל גורג'יסטאן" כפי שנקראו בני העידה בפי אנשי היישוב הישן משמרות בדרך-כלל את המסורת של ארץ המוצא, אך כתובה זו מציגה מראות מקומיים.

 

 

במחצית העליונה של הכתובה יש שני מבנים ובראשי שניהם סהרונים על רקע מוטיבים צמחיים עיטוריים.

 

 

קווי המתאר של כתובה זו חדים וברורים ומזכירים, ולא במקרה, את המבנים המוסלמיים שעל הר הבית.

 

 

באמנות העממית היהודית שפרחה בארץ ישראל במאה הי"ט נפוץ ביותר תיאור של הכותל המערבי ומעליו שורת ברושים ושני המבנים הללו: מסגד אל-אקצה מימין וכיפת הסלע משמאל.

 

 

כיפת הסלע זוהתה כבר בדורות קודמים בטעות כבית-המקדש, ואילו מסגד אל-אקצה זוהה כ"מדרש שלמה". אין ספק שגם בכתובה זו מסמלים מבנים אלו את בית-המקדש של המלך שלמה ו"בית המדרש" שלו.

 

 
  

ירושלים, ארץ ישראל, 1896

  מודינה, איטליה, 1831  

 

ירושלים, ארץ ישראל, 1896

 
 

רק במקרים בודדים מופיעים בכתובות ירושלים מבנים, פשוטים ככל שיהיו, שניתן לזהותם בודאות עם בית המקדש.

 

במקרה נדיר זה מדובר בכתובה מעניינת של בני העדה הגורג'ית בירושלים, אשר הגיעו מגרוזיה במהלך המאה הי"ט ובשנת 1891 מנו כ-600 נפש. הכתובות של "כולל גורג'יסטאן" כפי שנקראו בני העידה בפי אנשי היישוב הישן משמרות בדרך-כלל את המסורת של ארץ המוצא, אך כתובה זו מציגה מראות מקומיים.

 

במחצית העליונה של הכתובה יש שני מבנים ובראשי שניהם סהרונים על רקע מוטיבים צמחיים עיטוריים.

 

קווי המתאר של כתובה זו חדים וברורים ומזכירים, ולא במקרה, את המבנים המוסלמיים שעל הר הבית.

 

באמנות העממית היהודית שפרחה בארץ ישראל במאה הי"ט נפוץ ביותר תיאור של הכותל המערבי ומעליו שורת ברושים ושני המבנים הללו: מסגד אל-אקצה מימין וכיפת הסלע משמאל.

 

כיפת הסלע זוהתה כבר בדורות קודמים בטעות כבית-המקדש, ואילו מסגד אל-אקצה זוהה כ"מדרש שלמה". אין ספק שגם בכתובה זו מסמלים מבנים אלו את בית-המקדש של המלך שלמה ו"בית המדרש" שלו.

 
  

ירושלים, ארץ ישראל, 1896

 חזרה לתערוכה ירושלים, ארץ ישראל, 1896  

 

 דפדפו בין פרטי התערוכה