כּתוּבּות > תערוכות > מודנה, איטליה, 1831

מודנה, איטליה, 1831

 

מודנה, איטליה, 1831

 
 

כתובה זו מהווה דוגמא מובהקת לכך שגם כאשר לא עוטרה הכתובה בצבעים ובקישוטים עשירים, עדיין ירושלים מאוזכרת.

 

מסביב לטקסט המרכזי שיבץ הסופר בכתב קליגרפי מרובע פסוקים מקראיים היוצרים מסגרת כפולה ונאה ליריעת הקלף כולה.

 

במסגרת הפנימית זהו מזמור תהילים מ"ה, המשבח את תכונותיו של המלך (חתן) וכלתו. במסגרת החיצונית תיאור סמלי של החתן והכלה (ישעיהו סא:-11 - סב:1) המסתיים בפסוק המשמעותי: "למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט".


[כתובה דומה עם עיטורי פרחים: מודנה, 1770 – כתובה מס' 145]

 
  

מודינה,איטליה, 1831

  מודינה, איטליה, 1831  

 

 דפדפו בין פרטי התערוכה

מודינה, איטליה, 1831​כתובה זו מהווה דוגמא מובהקת לכך שגם כאשר לא עוטרה הכתובה בצבעים ובקישוטים עשירים, עדיין ירושלים מאוזכרת.
 
מסביב לטקסט המרכזי שיבץ הסופר בכתב קליגרפי מרובע פסוקים מקראיים היוצרים מסגרת כפולה ונאה ליריעת הקלף כולה.
 
במסגרת הפנימית זהו מזמור תהילים מ"ה, המשבח את תכונותיו של המלך (חתן) וכלתו. במסגרת החיצונית תיאור סמלי של החתן והכלה (ישעיהו סא:-11 - סב:1) המסתיים בפסוק המשמעותי: "למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט".

[כתובה דומה עם עיטורי פרחים: מודנה, 1770 – כתובה מס' 145]