תולדות ישראל > על אודות התקופה המתועדת באוסף העדויות של "תולדות ישראל"

על אודות התקופה המתועדת באוסף העדויות של "תולדות ישראל"

​שנות ה-30 וה-40 של המאה שעבר היו השנים שהובילו להקמתה של מדינת ישראל. בשנים אלו הוכרע המאבק על הקמת הישות המדינית הלאומית של היהודים בארץ-ישראל. התקופה המתועדת בעדויות שנאספו בפרויקט "תולדות ישראל", ואשר מונגשות כעת בשיתוף הספרייה הלאומית, הייתה תקופה סוערת ומלאת תהפוכות, ובסופה קמה מדינת ישראל, בשנת 1948.

העדויות מתמקדות בתקופה של כעשרים שנה, בין מאורעות תרפ"ט (1929) והקמת המדינה. העדויות נוגעות להיבטים רבים בחיי העם והארץ באותן שנים: המאבק בין יהודים וערבים מסוף שנות העשרים, דרך שנות המרד הערבי הגדול (1939-1936) ועד סערת כ"ט בנובמבר 1947 ומלחמת העצמאות; ההתגייסות לצבא הבריטי, קליטת ניצולי השואה, פעילות ההעפלה, המאבק ב"ספר הלבן"; התגייסותם של יהודים מרחבי העולם לסייע למדינה שבדרך: ברכישת נשק ובייצורו, בהצטרפות לכוחות הלוחמים, בפעילות מחתרתית מגוונת. ובאותם ימים התחוללה גם השואה, המאורע הנורא ביותר בתולדות עם ישראל. הניסיונות לסייע, ההתגייסות לכוחות הלוחמים, הפעילות החשאית והגעתם של ראשוני הניצולים לארץ-ישראל, כל אלו חלק מהתקופה הייחודית המתועדת בארכיון "תולדות ישראל". זהו גם סיפורה של הכרזת האו"ם על אישור התכנית לחלוקת ארץ-ישראל והתגובה האדירה לה בארץ וברחבי העולם היהודי, וזהו גם סיפורה של המלחמה הקשה, העקובה מדם, שהתנהלה ברחבי הארץ כשכוח המגן העברי וצה"ל הצעיר עומדים מול פלישת צבאות ערב ומול כוחות של ערביי ארץ-ישראל.

 

העדויות מציירות את התקופות במעגלים רבים ומגוונים: מעגלים לאומיים ומעגלים אישיים, מעגלים של פעילות ביטחונית ושל חיים אזרחיים בצל המאורעות ובלב ההתרחשויות, אלו סיפוריהם של יחידים ומשפחות, של ילידי הארץ ושל יהודים מן העולם, של צעירים שהתגייסו למאבק ושל בעלי הון והשפעה שניסו לסייע כל אחד בדרכו, אלו עדויות המוסרות זיכרונות וחוויות מתקופה ייחודית, שנמצאת על התפר בין זיכרון אישי על אירועים שקרו בחייהם של עדים, ובין היסטוריה המתרחקת עם חלוף השנים, כעת, ששה, שבעה ושמונה עשורים לאחר ההתרחשויות.