אוספים וארכיונים > ישראל > צילומי ארץ ישראל

צילומי ארץ ישראל

 אוסף ורמן

בספרייה אוסף תצלומי ארץ ישראל כולל את אוסף ורמן, אלכסנדרוביץ' ועוד