אוספים וארכיונים > ישראל > מאוצרות הספרייה

מאוצרות הספרייה

 מאוצרות הספרייה

 הספרייה הלאומית הוקמה על-מנת לשמר, לטפח ולהנגיש את אוצרות הידע, המורשת והתרבות היהודית והישראלית. לפיכך אוספת הספרייה הלאומית את האוצרות הספרותיים של העם היהודי ושל העם הישראלי בארץ ובעולם.
 
בשנת 2012 תציין הספרייה הלאומית 120 שנות פעילות. ברבות השנים הללו לוקטו ספרים עתיקים וחדשים, העוסקים בחכמת ישראל ובידע של התפוצות, בפורמט של ספרים, כתבי-עת, תקלטורים ובשפות שונות. מבין אוצרות הספרייה ניתן לציין כמה אוספים מיוחדים.

אוספים מיוחדים

אוסף כתבי יד: אוסף כתבי יד נמנה על אחד מאוצרות הספרייה לאומית. באוסף זה ישנם כ- 10,000 כתבי יד עבריים העוסקים בכל תחומי החיים היהודיים והמחשבה היהודית. קיימים כ- 2,000 כתבי יד בערבית וכ- 1,700 כתובות. על כתבי היד המפורסמים והחשובים יש לציין את מחזור ורמס, פרוש המשנה לרמב"ם וכתבי היד התיאולוגים של ניוטון. כמו-כן בספרייה הלאומית קיים אוסף מיוחד של 12 ספרי ערש, מתוכם 95 מהודורת/כותרים, 14 ספרי ערש בשפה הלועזית, מתוכם 127 מהדורות/כותרים ובנוסף עוד 35,000 ספרים נדירים.

אוסף מפות: אוסף מפות ע"ש לאור הינו אוסף ייחודי הכולל 6,000 מפות עתיקות החל  מן המאה ה-15  ועד שנת 1900, וכן אטלסים עתיקים, ספרי מסעות, מדיריכם, מילונים, תנ"כים, כרכי ביבלייה המכילים מפות. האוסף כולל מפות עתיקות מכל העולם וכן מפות מודרניות של ארץ ישראל ועירייה לפני קום המדינה.

אוסף ארכיונים: בספרייה הלאומית קיים אוסף ארכיונים מיוחד של אנשי רוח ויוצרים מוזיקילים בולטים בתרבות הישראלית ובעולם. הייחודיות של הארכיונים האיישים מתבטאת במכתבים שלא פורסמו, תמונות, כתובות ותעודות היסטוריות.אוסף גרשום שלום: אוסף גרשום שלום הנו אוסף ייחודי ומקיף בנושא הקבלה והחסידות. האוסף בנוי מספריו האישיים של חוקר הקבלה גרשום שלום. האוסף כולל 3,000 פריטים ביניהם ספרים נדירים ותצלומי כתבי יד ששימשו את גרשום לשום למחקריו.

ארכיון הצליל הלאומי: הארכיון הצליל הלאומי הינו אחד מאוצרות הספרייה, הואיל ואוסף זה כולל 3,000 שעות הקלטה מתוכם חומרי שמע של מסורות יהודיות, בקהילות יהודיות ושאינן יהודיות בארץ ישראל ובמדינת ישראל.

ספריית הפקדה לארגונים הבינלאומיים: בספרייה הלאומית קיים אוסף עשיר ומיוחד, אשר מרכז את כל החומרים והדוחות המופצים מטעם ארגונים בינלאומים ובעלי זיקה למדינת ישראל.