אוספים וארכיונים > ישראל > ארכיון האינטרנט הישראלי

ארכיון האינטרנט הישראלי

 פרויקט ארכיון אתרי האינטרנט

ארכיון האינטרנט הישראליהספרייה הלאומית ערכה ניסוי בשימור אתרי אינטרנט ישראליים. נאספו אתרים בשני תחומים: אתרים העוסקים בסכסוך הישראלי-ערבי, ואתרים הקשורים בבחירות לכנסת ה-17. כל אחד מהאתרים הורד מספר פעמים בתאריכים שונים ונשמר במחשב הספרייה.

האתרים נשמרו כפי שהופיעו בתאריך שבו הורדו, ולא נעשו בהם כל שינויים. עדיין לא נפתרו כל הבעיות הטכניות הקשורות בהורדת אתרים, ולכן ייתכנו שיבושים בתצוגת הגרסאות השונות שלהם.

 

הגישה לאתרים הארכיוניים הנה מתוך בניין הספרייה בלבד. האתרים הארכיוניים מוגנים על ידי חוק זכות יוצרים. אין להעתיק מהמאגר ללא רשות בעלי האתרים והספרייה הלאומית.

 

אוסף אתרי בחירות לכנסת השבע עשרה 2006
לקט אתרים בנושא הסכסוך הערבי-ישראלי