אוספים וארכיונים > ישראל > ספרים ישראליים

ספרים ישראליים

 אוסף ישראל

לאחר קום המדינה נחקק חוק המחייב את כל מי שמוציא לאור פרסום בישראל למסור חינם לספרייה הלאומית שני עותקים של הפרסום בתוך חודש מיום הופעתו: "חוק הספרים – חובת מסירה וציון הפרטים" (התשס"א-2000). הספרייה הלאומית משמרת את כל הפרסומים המגיעים אליה במסגרת החוק ללא הבדל שפה, פורמט, נושא או איכות, וכך מתהווה אוסף הספרים הישראלי.

חשיבותו ומשמעותו של אוסף ישראל

היות ואוסף הספרים הישראלי הוא למעשה איסוף של כל ספר וכתב עת היוצא לאור בישראל במעל חמישים עותקים, הרי שהוא מורכב מנושאים מגוונים, כגון ספרות יפה, ספרי מחקר, ספרי ילדים, ובשפות רבות, כגון עברית, ערבית ורוסית. בשל כך מהווה אוסף הספרים הישראלי תיעוד לתרבות והלך הרוח של החברה בישראל. במקביל להיווצרות האוסף ושימורו, מאפשרת הספרייה הלאומית גישה לספרים הישראליים, גם לאחר הוצאתם לאור. כתוצאה מכך רשאים כל הקוראים, על פי עקרון השוויון בגישה למדע במדינת ישראל, לחקור, לקרוא ולעיין בספרים ובכתבי העת היוצאים לאור בארץ. אוסף הספרים הישראלי נמצא בחלקו במדפים הפתוחים באולמות הקריאה, ואת חלקו הנוסף ניתן להזמין באמצעות הזמנה מקוונת אל אולמות הקריאה הראשיים.