מלחמת השפות > הומור על מלחמת השפות: "בבא תכניקא"

הומור על מלחמת השפות: "בבא תכניקא"

מסכת בבא תכניקא
​"מלחמת השפות" הייתה פרשה רצינית ביותר. היא העמידה את השפה העברית במרכזו של דיון ציבורי והייתה ההזדמנות הראשונה שבה התגייסו תלמידים, משכילים, אינטלקטואלים ומנהיגי ציבור ביישוב העברי בארץ-ישראל ובתפוצות כדי להגן על השפה העברית ולהעניק לה את המעמד שהם סברו שהיא ראויה לו. המהומה הייתה רבה, והוויכוח הפיק כתיבה רבה ושפע של התבטאויות.
​בתוך כל אלה, לא נפקד מקומה של הכתיבה ההומוריסטית. בני פלוגתא מתווכחים, מנמקים, מתפלפלים, טוענים וסותרים את טענות הצד שכנגד, היו תמיד חומר זמין למיטב ההומור היהודי. כך קרה גם בעקבות "מלחמת השפות". בשעה שהוויכוח הלאומי-תרבותי הגדול עוד היה טרי בלב רבים בארץ-ישראל, ראתה אור חוברת קטנה, בת 24 עמודים, שנשאה את הכותרת "בבא תכניקא".
 

 

מחבר החוברת היה קדיש יהודה סילמן, מורה, סופר, מתרגם ואיש השפה העברית, שאף היה ממקימי תל-אביב בשנת 1909. סילמן היה מראשי "ועד העברית" והיה דמות בולטת בימי "מלחמת השפות". לימים לימד בבית הספר הריאלי העברי בחיפה, שהיה גלגולו העברי של המוסד העל-יסודי שנועד להכשיר מועמדים ללמוד ב"תכניקום" בחיפה.
 
כטוב רוחו בחומרי "מלחמת השפות", חיבר סילמן את "בבא תכניקא" על פי המסורת של המסכת ההיתולית הפורימית: כלומר טקסט המתחזה להיות מסכת מן התלמוד, הן בלשון, הן בסגנון והן בפורמט ההדפסה על הדף. סילמן מצייר מאבק קוטבי בסגנון "שניים אוחזין", אלא שכאן מדובר ב"שתיים אוחזות": העברית והגרמנית. הוא בונה מין סוגיה תלמודית מצחיקה עם טענות והוכחות וויכוח ותשובות שכנגד.
 
"בתי אולפנא שבא"י חובתן להיות קרועים ופרופים ומרובי לשונות, שלא נבראו בני ישראל בא"י אלא להיות סרסורים לחוץ, כמו שנאמר חכמות בחוץ תרונה, דברי ר' אפרים, ור' אליעזר בר יהודה אומר, לא נבראו ישראל בא"י אלא לשמש את קונם, מה הוא אחד אף ישראל אחד ולשונו אחד. מכדי ר' אפרים דקאמר קריעה וריבוי לשונות חובה!"

 

 
עוד יוצא סילמן בנימתו ההומוריסטית נגד ההשמצות שרבו בימי "מלחמת השפות" ונגד הצגת העמדות באורח מוקצן ואף מתייחס לוויכוח בסרקזם כשהוא אומר "ביצה שלא נולדה לא ביו"ט ולא בשבת ולא בימות החול אסור ליהנות הימנה?" וכך מתנהל המסכת ההומוריסטית: "עברית אומרת כולה שלי, וגרמנית אומרת כולה שלי. והא דתנן יחלוקו דברי בית אחד העם..."

 

מלחמת השפות
מלחמת השפות
האירוע יתקיים ביום רביעי, כ"ב בטבת תשע"ד, 25 בדצמבר 2013, בספרייה הלאומית
למידע נוסף

 משאב אלקטרוני