אוספים וארכיונים > ישראל > ארכיונט: ארכיון האינטרנט הישראלי

ארכיונט: ארכיון האינטרנט הישראלי

בחלוף השנים נעשה האינטרנט זירה תרבותית מרכזית, שבה מתפרסמים מירב הטקסטים והחומרים האודיו-ויזואליים. מתפקידה של הספרייה הלאומית, כמי שאמונה על שימור אוצרות הידע של מדינת ישראל, לדאוג לשימורם כך שתתאפשר גישה עתידית אליהם. ארכיון האינטרנט הישראלי נועד כדי לשמר את הפרסומים המקוונים באתרים הישראליים, בדומה לשימור ספרים ופרסומים מודפסים. הספרייה מתמקדת בהעתקה של אתרי האינטרנט בדומיין הישראלי il ובשימורם, אך שואפת לשמר גם אתרים ישראליים ויהודיים שאינם בדומיין הישראלי.


לכניסה לארכיון האינטרנט הישראלי לחצו כאן

פתיחת ארכיון האינטרנט הישראלי לקהל הרחב

בהתאם לתקנות הספרייה הלאומית (גישה לציבור לעותקים לצורכי שימור של אתרי אינטרנט ושל יצירות המצויות בהם), תשע"ט-2018 (להלן: "תקנות ארכיון האינטרנט")

הספרייה הלאומית פועלת לארכוב [שיטתי] של מרחב האינטרנט הישראלי ושל אתרי אינטרנט נוספים הכוללים תוכן רלוונטי לאוספי הליבה של הספרייה. העתקת תוכן אתרי אינטרנט ושמירתם בספרייה הלאומית מבוצעת בהתאם לסעיף 23(4) לחוק הספרייה הלאומית, תשס"ח-2007 המאפשר לספרייה לבצע העתקה של אתרי אינטרנט ושל יצירות המצויות בהם לצרכי שימור עבור הדורות הבאים.

בהתאם לתקנות ארכיון האינטרנט רשאית הספרייה הלאומית לאפשר גישה לארכיון האינטרנט למשתמשים בבניין הספרייה הלאומית, למשתמשים בספריות ציבוריות ובמוסדות להשכלה גבוהה וכן לקהל הרחב באמצעות רשת האינטרנט. על פי סעיף 7 לתקנות ארכיון האינטרנט תפרסם הספרייה, אחת לשנה, הודעה על פעילותה לארכוב והנגשה של ארכיון האינטרנט.

החל מיום 24 במאי, 2020 תפתח הספרייה ממשק שיאפשר חיפוש וצפייה בארכיון האינטרנט. 

בהתאם לתקנות ארכיון האינטרנט רשאי בעל אתר אינטרנט וכ​ן גורמים אחרים לפנות לספרייה הלאומית בבקשה להגביל את הגישה לתוכן מסוים ו/או לאתר שמוצג בארכיון האינטרנט:

1. בעל אתר אינטרנט המעוניין שארכיון האתר שבבעלותו לא יהיה נגיש למשתמשים מחוץ לבניין הספרייה יודיע על כך לספרייה הלאומית באמצעות טופס "הודעת בעל אתר אינטרנט על חסימת הגישה לאתר בארכיון האינטרנט" . עם קבלת ההודעה תחסום הספרייה הלאומית את הגישה לארכיון האתר באמצעות רשת האינטרנט. ארכיון האתר ימשיך להיות זמין למשתמשים מתוך בניין הספרייה הלאומית וכן למשתמשים בספריות ציבוריות ובמוסדות להשכלה גבוהה.

2. אדם שסבור שחלה מניעה על פי דין או שקיימת הצדקה אחרת לחסימת הגישה לתכנים מסוימים שמופיעים בארכיון האינטרנט יודיע על כך לספרייה הלאומית באמצעות טופס "בקשה לחסימת תכנים בארכיון האינטרנט". הוגשה בקשה כאמור, יחליט המנהל הכללי של הספרייה הלאומית האם קיימת הצדקה לחסימת התוכן שהתבקש בהתאם לאמור בסעיף 4 לתקנות ארכיון האינטרנט.

לעיון בנוסח המלא של התקנות יש ללחוץ כאן 

אם ברצונך לפנות לקבלת מידע נוסף בנושא זה, אנא פנה למחלקת שירותי הרשאות וזכויות יוצרים בספרייה הלאומית במייל:  copyright@nli.org.il