עיתונות וכתבי עת

 אוסף העיתונות

הספרייה החלה לרכוש עיתונים וכתבי עת בשפות הערבית, הפרסית והתורכית בראשית המאה ה-20. האוסף הפעיל כולל כ-200 פרסומים, רובם עוסקים בנושאי מדינה, חברה ותרבות אך גם בהיסטוריה של האסלאם והמזרח התיכון, שפה וספרות, אמנות, מִגדר, כלכלה, משפט, חקלאות וארכיאולוגיה. כל העיתונים וכתבי העת היוצאים לאור בארץ נאספים במסגרת חוק הספרים. רוב הפרסומים הנרכשים יוצאים לאור במצרים, בירדן, בלבנון וברשות הפלסטינית. הספרייה רוכשת גם כתבי עת היוצאים לאור באיראן, בתורכיה, בכווית, בערב הסעודית, בתוניסיה, במרוקו, בארה"ב ובבריטניה.

עיתונים בערבית מארץ ישראל

עיתונים ממדינות ערב

NLI_ImageGallery
NliImageGallery
  • كاريكاتير[مجلة]نيقوسيا,١٩٩٠-.
  • دفتر هنر.[مجلة]Eatontown, NJ :آرت كارد,١٩٩٤-.
  • <<ال>>عمامة.[مجلة]دالية الكرمل,١٩٨٢-.
  • كاوه^[مجلة]Added t.p.:Kaweh[journal] :deutsch-iranische Kultur Zeitschrift.برلين (المانيا),١٩١٦-١٩٢٢، ١٩٦٣-.
  • دورية نجيب محفوظ /[مجلة]<<ال>>قاهرة :<<ال>>مجلس الأعلى للثقافة،٢٠٠٨-.
  • صامد الاقتصادى.[مجلة]بيروت.
  • شوفار[مجلة].Los Angeles ,Ca :فدراسيون يهوديان ايرانى.
  • <<ال>>سوار.[مجلة]حيفا :<<ال>>حركة النسوية العربية لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية.