ספרים נדירים

 אוסף ספרים נדירים במדעי הרוח

הספרייה מחזיקה בדפוסי ערש וספרים נדירים רבים בנושאים מגוונים בהם תנ"כים, תיאולוגיה ופרשנות נוצרית, ספרי היסטוריה מתקופות שונות, פילוסופיה, מדע, מסעות ועוד.