מפות וספרי מסעות

 אוסף המפות ע"ש ערן לאור

אוסף מקיף וייחודי זה כולל בעיקרו שתי קבוצות עיקריות: מפות מודפסות של ארץ הקודש ומפות מודפסות של ירושלים מראשית הדפוס ועד המאה העשרים. כמו כן כולל האוסף גם ספרי מסעות לארץ הקודש אשר בתוכם כלולות מפות עתיקות.