כתבי יד

 כתבי יד במדעי הרוח

אוסף מדעי הרוח כולל מאות ספורות של כתבי יד במגוון שפות, בהן לטינית, יוונית, סורית, ועוד. האוסף מכיל כתבי יד של כתבי קודש נוצריים, ולצידם גם חיבורים בתולדות המדע, חיבורים קלאסיים, חיי קדושים, ועוד. בין כתבי היד מצוי גם אוסף נרחב מארכיונו של אייזק ניוטון בנושאים הנוגעים דווקא לתיאולוגיה ולפרשנות כתבי קודש שנתרם לספרייה על ידי המזרחן אברהם שלום יהודה. אפשר לעיין באוסף כולו כאן.