רשימת החטיבות

jQuery UI Accordion - Default functionality

כתבי ניוטון - חטיבה 1

כתבי ניוטון - חטיבה 2

כתבי ניוטון - חטיבה 3

הקדמה ובה תיאור כללי של האפוקליפסה

 • Introductio. Continens Apocalypseos rationem generalem
 • כתבי ניוטון - חטיבה 4

  חילופי נוסח של חזון יוחנן - גרסה ראשונה

 • Variantes lectiones apocalypticæ (version 1)
 • Variantes lectiones apocalypticæ (version 2)
 • כתבי ניוטון - חטיבה 5

  כתבי ניוטון - חטיבה 6

  קריאות מתואמות בין שלושת חלקי הפרשנות הנבואית

 • The synchronisms of the three parts of the prophetick
 • כתבי ניוטון - חטיבה 7.1

  טיוטות שונות וקטעים על הנבואה, ובעיקר דניאל וחזון יוחנן

 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.1a)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.1b)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.1c)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.1d)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.1e)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.1f)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.1g)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.1h)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.1i)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.1j)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.1k)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.1l)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.1m)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.1n)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.1o)
 • כתבי ניוטון - חטיבה 7.2

  טיוטות שונות וקטעים על הנבואה, ובעיקר דניאל וחזון יוחנן

 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.2a)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.2b)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.2c)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.2d)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.2e)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.2f)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.2g)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.2h)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.2i)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.2j)
 • כתבי ניוטון - חטיבה 7.3

  טיוטות שונות וקטעים על הנבואה, ובעיקר דניאל וחזון יוחנן

 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.3a)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.3b)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.3c)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.3d)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.3e)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.3f)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.3g)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.3h)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.3i)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.3j)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.3k)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.3l)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.3m)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.3n)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.3o)
 • Miscellaneous drafts and fragments on prophecy, principally Daniel and Revelation (7.3p)
 • כתבי ניוטון - חטיבה 8

  כתבי ניוטון - חטיבה 9

  כתבי ניוטון - חטיבה 10

  כתבי ניוטון - חטיבה 11

  הקדמה ופרק ראשון של החיבור על תולדות הכנסייה
 • Proœmium and first chapter of a treatise on Church history
 • כתבי ניוטון - חטיבה 12

  חיבור על תולדות הכנסייה

 • Treatise on Church history
 • כתבי ניוטון - חטיבה 13

  כתבי ניוטון - חטיבה 14

  רשימות וקטעים מחיבורים שונים על המקדש, האבות, הנבואה, תולדות הכנסייה

 • Miscellaneous notes and extracts on the Temple, the Fathers, prophecy, Church history, doctrinal issues, etc.
 • כתבי ניוטון - חטיבה 15

  כתבי ניוטון - חטיבה 16

  כתבי ניוטון - חטיבה 17

  כתבי ניוטון - חטיבה 18

  קטע על תולדות הכפירה של הכנסייה

 • Fragment on the history of the Church's apostasy
 • כתבי ניוטון - חטיבה 19

  חיבור על תולדות הכנסייה עם התייחסות מיוחדת למחלוקת האריאנית

 • Treatise on Church history with particular reference to the Arian controversy
 • כתבי ניוטון - חטיבה 20

  תרגום לטיני מורחב של החלק הראשון של החיבור 'Two notable corruptions'

 • Expanded Latin translation of the first part of 'Two notable corruptions'
 • כתבי ניוטון - חטיבה 21

  דיון במלכים ב' יז', טו'-טז'

 • Exposition of 2 Kings 17:15-16
 • כתבי ניוטון - חטיבה 22

  העתקים של 'הצהרות האמונה' השנייה והשלישית של ועידות הכנסייה המוקדמות

 • Copies of second and third 'professions of faith' by early Church Councils
 • כתבי ניוטון - חטיבה 23

  הכנסייה הקתולית והנבואה

 • Roman Catholicism and Prophecy
 • כתבי ניוטון - חטיבה 24

  כתבי ניוטון - חטיבה 25.1

  טיוטות על כרונולוגיה והיסטוריה של תקופת המקרא

 • Draft passages on chronology and biblical history (25.1 a I)
 • Draft passages on chronology and biblical history (25.1 a II)
 • Draft passages on chronology and biblical history (25.1 a III)
 • Draft passages on chronology and biblical history (25.1 a IV)
 • Draft passages on chronology and biblical history (25.1 a V)
 • Draft passages on chronology and biblical history (25.1 a VI)
 • Draft passages on chronology and biblical history (25.1 a VII)
 • Draft passages on chronology and biblical history (25.1 a VIII)
 • Draft passages on chronology and biblical history (25.1 a IX)
 • Draft passages on chronology and biblical history (25.1 a X)
 • Draft passages on chronology and biblical history (25.1 b)
 • Draft passages on chronology and biblical history (25.1 c)
 • Draft passages on chronology and biblical history (25.1 d)
 • Draft passages on chronology and biblical history (25.1 e)
 • Draft passages on chronology and biblical history (25.1 f)
 • כתבי ניוטון - חטיבה 25.2

  כתבי ניוטון - חטיבה 26

  כתבי ניוטון - חטיבה 27

  שבע טיוטות של ההגנה של ניוטון על הכרונולוגיה של הממלכות הקדומות

 • Seven drafts of Newton's defence of the Chronology of ancient kingdoms
 • כתבי ניוטון - חטיבה 28

  כתבי ניוטון - חטיבה 29

  קטע על תולדות הכנסייה, בעיקר בעניין אתנסיוס

 • Fragment on Church history, mainly concerning Athanasius
 • כתבי ניוטון - חטיבה 30

  מן 'האור יוצא החושך', ומן הפרשן על האור יוצאים מן החושך

 • 'Out of La Lumiere sortant des Tenebres' and 'Out of the Commentator on La Lumiere sortant de Tenebris [sic]'
 • כתבי ניוטון - חטיבה 31

  רשימות שונות על היסטוריה, כרונולוגיה ותיאולוגיה

 • Miscellaneous notes on history, chronology and theology
 • כתבי ניוטון - חטיבה 32

  חיבור נגד החתימה על הפנייה מאוקספורד

 • Tract against signing the Oxford address
 • כתבי ניוטון - חטיבה 33

  רשימות על אלוהויות יווניות, רומיות ומצריות קדומות

 • Notes on ancient Greek, Roman and Egyptian deities
 • כתבי ניוטון - חטיבה 34

  הוצאותיו של ניוטון בקיימברידג'

 • Newton's expenses at Cambridge
 • כתבי ניוטון - חטיבה 35

  חובותיו של ניוטון כראש (המטבעה המלכותית) באנגליה

 • Newton's obligation as master
 • כתבי ניוטון - חטיבה 36

  ביטויים ותרגומים מתוך המחזות "אנדריה" ו"הסריס" של טרנטיוס"

 • Phrases and translations from Terence's "Andria" and "Eunuchus"
 • כתבי ניוטון - חטיבה 37

  "ההיסטוריה השמיימית" של פלמסטד - חלקים

 • "Historia Coelestis" of Flamsteed (parts)
 • כתבי ניוטון - חטיבה 38

  אודות אבן החכמים והחומר אשר אותו היא מחממת

 • De Igne sophorum et materia quam calefacit
 • כתבי ניוטון - חטיבה 39

  רשימות על תולדות הכנסייה המוקדמת ועל העליונות המוסרית של ה'ברברים' על הרומאים

 • Notes on early Church history and the moral superiority of the 'barbarians' to the Romans
 • כתבי ניוטון - חטיבה 40

  הגנאלוגיה של משפחת ניוטון

 • Newton family geneaology
 • כתבי ניוטון - חטיבה 41

  טיוטות של פרקים מחיבור על מקור הדת ועיוותה

 • Draft chapters of a treatise on the origin of religion and its corruption
 • כתבי ניוטון - חטיבה 259

  שנים עשר צרורות של טיוטות באלכימיה וקטעים ממבחר גדול של מקורות

 • Alchemical notes and extracts from a very wide range of sources (bundle 1)
 • Alchemical notes and extracts from a very wide range of sources (bundle 2)
 • Alchemical notes and extracts from a very wide range of sources (bundle 3)
 • Alchemical notes and extracts from a very wide range of sources (bundle 4)
 • Alchemical notes and extracts from a very wide range of sources (bundle 5)
 • Alchemical notes and extracts from a very wide range of sources (bundle 6)
 • Alchemical notes and extracts from a very wide range of sources (bundle 7)
 • Alchemical notes and extracts from a very wide range of sources (bundle 8)
 • Alchemical notes and extracts from a very wide range of sources (bundle 9)
 • Alchemical notes and extracts from a very wide range of sources (bundle 10)
 • Alchemical notes and extracts from a very wide range of sources (bundle 11)
 • Alchemical notes and extracts from a very wide range of sources (bundle 12)
 • Alchemical notes and extracts from a very wide range of sources (bundle 13)
 • כתבי ניוטון - חטיבה 260

  רישומים שונים בנושאי אלכימיה

 • Notebook jottings on alchemy