אוספים וארכיונים > מדעי הרוח הכלליים > האו"ם – האומות המאוחדות

האו"ם – האומות המאוחדות

 אוסף פרסומי האו"ם

​לחצו על הקישורים על מנת לצפות בפרסומי הארגונים הבאים בקטלוג הספרייה:
UNES​CO, UNEP, UNDP, FAO, UNFPA, UNRISD, WTO​

מסמכים רשמיים

האוסף כולל מסמכים של הארגון משנת 1947 ואילך, ובכלל זה הדיונים על הקמת המדינה, גבולותיה, דיונים בכל מוסדות האו"ם (כגון העצרת הכללית, מועצת הביטחון) ועוד. כמו כן ניתן למצוא את כל נאומי הנציגים וכל ההחלטות שהתקבלו באו"ם.

 

פרסומים שנועדו למכירה

כספריית הפקדה, מקבלת הספרייה הלאומית את כל פרסומי האו"ם הנוגעים לאירופה, אזור ישראל לפי הגדרת האו"ם. כמו כן מתקבלים פרסומים העוסקים בנושאים מגוונים, כמו כלכלה, סטטיסטיקות, זכויות האדם, משפט בינלאומי, בעיות חברתיות ועוד.


הספרייה מקבלת פרסומים של הארגונים הבאים:
UNESCO, UNEP, UNDP, FAO, UNFPA, UNRISD, WTO
כל הפרסומים החל משנת 1995 נמצאים בקטלוג הספרייה

פרסומי הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD)

 

OECD iLibrary – כל פרסומי הארגון נגישים דרך מחשבי הספרייה.

 

 פרסומי OECD

הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי
הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי
גישה דרך מחשבי הספרייה לטקסטים מלאים של כל הפרסומים  (OECD iLibrary)
למידע נוסף