קולוקוויום בר-הלל

 על אודות

קולוקוויום בר-הלל להיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע

סדרת הרצאות יוקרתית הנערכת במהלך השנה האקדמית, מנובמבר עד יוני. המרצים הם מגדולי החוקרים בתחום, מרביתם מוזמנים מחו"ל. כל הרצאה מלווה בתגובה ובדיון בהשתתפות הקהל.

קולוקוויום בר-הללהקולוקוויום נוסד בשנת 1981 בשם "הקולוקוויום הישראלי להיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע", בחסות משותפת של מרכז אדלשטיין להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע, הטכנולוגיה והרפואה (האוניברסיטה העברית בירושלים), המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן (אוניברסיטת תל אביב) ומכון ון ליר בירושלים. לצורך זה הוקמה ועדה אקדמית בהנהגתם של פרופ' מרקס וורטופסקי ז"ל, פרופ' רוברט ס' כהן – שניהם מאוניברסיטת בוסטון – והמנהל/ת האקדמי/ת הישראלי/ת. 


בשנת 1987 הקימו משפחת בר-הלל וידידיה קרן על שמו של פרופ' יהושע בר-הלל ז"ל. פירות הקרן מופנים כיום לפעילות הקולוקוויום, לקידום המחקר וההוראה של היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע, פילוסופיה של הלשון והמדעים הקוגניטיביים – כל התחום הנרחב שהיה במרכז התעניינותו של פרופ' בר-הלל. מאז נקרא הקולוקוויום על שמו, לזכרו.


מנהלת אקדמית: ד"ר סנאית גיסיס