Music >

Levavi yahsheqah 'ofrah

 • כותרת:
  Levavi yahsheqah 'ofrah
 • כותרת משנה:
  Levavi yahsheqah 'ofrah
 • מבצע:
  ערוסי, מנחם
 • מקור:
  "מסורות מוסיקה בישראל", 1991, שיר 24
 • מסורת:
  תימנים /, תימן - מנאכה
 • מספר במערכת:
  2763596