Library > Legal Deposit > Statistics > ספרים וכתבי עת – נתוני 2009

ספרים וכתבי עת – נתוני 2009

 כותרים חדשים וגליונות שוטפים

הספרייה הלאומית מופקדת על שמירת נכסי התרבות של מדינת ישראל עבור הדורות הבאים, ועבור חוקרים, מלומדים ואזרחים מן השורה. לשם כך נחקק "חוק הספרים", המחייב את כל מי שמוציא לאור ספר בישראל למסור שני עותקים ממנו לספרייה.
 
רוב רובם של המו"לים הישראלים מוסרים את פרסומיהם לספרייה הלאומית ומשתתפים ביצירת האוסף הגדול והמקיף ביותר בארץ של פרסומים ישראליים.
 
הפרסומים נרשמים בקטלוג הספרייה הלאומית, בביבליוגרפיה הלאומית "קרית ספר", ובקטלוג המאוחד של הספריות בישראל. הקטלוגים נגישים לציבור באינטרנט, בכתובת: www.nli.org.il. בשלוש שנים האחרונות הספרייה הלאומית החלה להפיק רשימות שבועיות וחודשיות של פרסומים ישראליים חדשים), הן כערוץ RSS, והן כדפי אינטרנט רגילים: 
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/services/Pages/newpublist.aspx.
רשימות אלה מהוות מקור מידע עדכני לקוראים ואמצעי פרסום עבור המו"לים הישראליים.

עברית ושפות אחרות

 
במסגרת "חוק הספרים" נרשמו בשנת 2009  7,148 כותרים חדשים, שיצאו לאור בישראל: 6,326 ספרים, 500 כותרים של כתבי-עת ועיתונים חדשים ו-322 כותרים שאינם ספרים, כגון תקליטורים וקלטות. כמו כן התקבלו בשנה החולפת גליונות שוטפים של 16,306 כתבי עת ועיתונים לרבות פרשות שבוע ועלונים, 963 עבודות גמר לתואר שני, ו-1,162 עבודות גמר לתואר שלישי. 
 
​חלק הארי של הספרים שיצאו לאור בישראל, הם כמובן בעברית: 5,582 כותרים. השפה הנפוצה הבאה היא אנגלית: 356 ספרים באנגלית נרשמו בשנה האחרונה בספרייה. שפות נפוצות נוספות הן רוסית וערבית: 179 ו -169 כותרים יצאו לאור בהתאמה בשפות אלו.
 
שפות אחרות שבהן נכתבו ספרים בישראל הן צרפתית עם 14 כותרים, ספרדית עם 3 כותרים, גרמנית עם 3 כותרים, רומנית עם 6 כותרים ובשפות יהודיות נרשמו 14 כותרים: 13 כותרים ביידיש ואחד בתאג'יכית-יהודית, שפתם של יהודי בוכרה. ספרים בודדים יצאו גם בשפות אחרות, כגון, הולנדית, פולנית ואיטלקית. 
 
 
 

ספרות מקור לעומת ספרות מתורגמת
 
כ-87% מן הספרים היוצאים לאור בעברית נכתבו במקור בעברית, והשאר תורגמו לעברית משפות שונות.
 
 
ספרים לפי סוגי הוצאה לאור
 
52% מן הספרים יצאו לאור בהוצאות מסחריות.
5% מן הספרים יצאו לאור על ידי זרועות השלטון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, רשויות ממשלתיות וועדות חקירה.
5% מן הספרים יצאו לאור על ידי מוסדות חינוך: בתי-ספר, מכללות ואוניברסיטאות.
17% מן הספרים יצאו לאור על ידי גופים שונים: עמותות, אגודות, מכונים, מוזיאונים, מתנ"סים וכדומה.
21% מן הספרים הוצאו לאור בהוצאה עצמית של המחבר, ללא מו"ל.
 
  
 
  
ספרים לפי מגזרים
 
המגזר החרדי והדתי הוציא לאור 33% מכלל הכותרים שהופיעו בשנה שעברה.
 
  
 
 
מו"לים בישראל
 
מו"לים שמוסרים את פרסומיהם לספרייה הלאומית, נרשמים במאגר המו"לים הישראליים.
במאגר רשומים 1,527 מו"לים פעילים וגופים העוסקים בהוצאת ספרים.
980 מהם מו"לים מסחריים, ו-539 גופים שעיסוקם העיקרי אינו מו"לות, אך מוציאים ספרים באופן שוטף.
496 מהמו"לים והגופים הרשומים במאגר מוצאים ספרים עבור המגזר החרדי והדתי, ו-8 הוצאות עוסקות בפרסומים דתיים לא יהודיים.
 
 
38 מו"לים הרשומים במאגר מוציאים לאור בעיקר בשפה האנגלית, ועוד 317 מו"לים מוציאים ספרים באנגלית לצד עיסוקם העיקרי בעברית. 21 מו"לים מוציאים לאור בעיקר בשפה הרוסית, ועוד 51 מו"לים מוציאים ספרים ברוסית לצד ספרים בעברית. 24 מו"לים מוצאים לאור בעיקר בערבית, ועוד 39 מו"לים מוציאים בערבית לצד ספרים בעברית או בשפות אחרות. 
 
 
תולדות המו"לות הישראלית
 
בשנת 2009 נוספו ונרשמו עוד כ-25 מו"לים היסטוריים למאגר המו"לים. עד כה נרשמו ותועדו כ-161 מו"לים היסטוריים שאינם פעילים עוד, שפעלו בארץ ישראל החל בראשית הציונות. המאגר מהווה מקור מידע עשיר לתולדות המו"לות בישראל, אך חשיבותו אינה רק מההיבט ההיסטורי והלאומי, אלא גם מההיבט השימושי. מאגר המו"לים ממפה את זכויות היוצרים על יצירות שיצאו לאור בארץ ישראל, ומאפשר איתור בעלי זכויות ויורשים של הוצאות לאור שחדלו להתקיים (http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/depositing/Pages/lgd-publishers.aspx).
לדוגמא: