library > Past, Present, Future > תולדות הספרייה ותפקידיה

תולדות הספרייה ותפקידיה

 עבר, הווה, עתיד

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי נוסד לראשונה בשנת 1892 בירושלים. ברבות השנים לוקטו ספרים עתיקים וחדשים, העוסקים בעיקר בחכמת ישראל וכן ספרים שיצאו לאור במקומות שונים ברחבי העולם היהודי. עם ייסוד האוניברסיטה העברית בשנת 1925 הפכה הספרייה להיות "בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי" והרחיבה מאוד את האוספים בתחומי מחקר שונים ואוניברסליים. הספרייה מוקמה בקמפוס האוניברסיטה בהר הצופים ולאחר מלחמת העצמאות רוכזה במבנים שונים בירושלים.
​בשנת 2012 תציין הספרייה הלאומית 120 שנות פעילות. במשך השנים עברה הספרייה שינויים רבים, ביניהם במיקומה, בשמה, בהגדרותיה ותפקידיה. הספרייה ממשיכה להשתנות ולהתפתח, ובתוכנית האב להתחדשות הספרייה הלאומית 2010-2016 נקבעה כיעד בנייתו של משכן פיזי חדש לספרייה אשר יתאים לצרכים החזויים ארוכי הטווח של הספרייה.

 קיצורי דרך