פסח

  • Prayer book for the whole year according to the nalian rite. Manuscript on parchment. North Italy, ca 1450. Opening 115v-116 beginning of Pasover Haggada
  • Prayer book for the whole year according to the nalian rite. Manuscript on parchment. North Italy, ca 1450. Opening 115v-116 beginning of Pasover Haggada
  • Venice, Israel Hazifroni in the house of the printer Giovani di Gara, 1709. Shown first and last pages
    Passover Haggada with Judeo Italian translation and and illustrations. Printed on parchment.
  • Seder Haggadot shel Pessah with miracles and wonders illustrated…printed and made by Yitzhak ben shmuel Basan. Mantova, 1640, shown pp. Gr-7v
  • הגדה של פסח. חד גדיא, צייר: זאב רבן, ירושלים תרפ"ו 1926
  • הגדה של פסח. חד גדיא, צייר: זאב רבן, ירושלים תרפ"ו 1926
  • הגדה של פסח. חד גדיא, צייר: זאב רבן, ירושלים תרפ"ו 1926
  • הגדה של פסח. כתב יד, אשכנז תקכ"ח 1768