הנשר הגדול בבית הספרים > חיבורי הרמב"ם > Mishnah with commentary of Maimonides. 1492