מה בספרייה > Book Reader

Book Reader

סדר תפלות מכל השנה : עם פי' כמנהג פולין רייסין ליטא פיהם מערה'רין. עם פרשת (!) פשוענות (!) מערבית עם פי' ויוצרות וסליחות עם פי' ... ותהלים עם פי' רד"ק ...