[חנכה] [הקלטת שמע] : הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת הקלטת פונקציה

 • כותרת:
  [חנכה] [הקלטת שמע] : הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת הקלטת פונקציה
 • כותרת משנה:
  נגון רקוד
 • מבצע:
  שמעונוביץ, ליב בער, הגר, משה יהושע בן חיים מאיר,, הרטמן, בנימין
 • מסורת:
  אשכנזים :, בוקובינה - ויז'ניץ, אשכנזים :, מזרח-חסידים /, בוקובינה - ויז'ניץ, מזרח-חסידים /
 • מספר במערכת:
  228091