La Tribune Juive

כל העיתונים

שפות

מדורים

מדינות פרסום

שנות פרסום

סנן עיתונים לפי שנים
La Tribune Juive
תדירות: שבועון
שפה: צרפתית
שנות פרסום:
1936 - 1948
מדינה: מצרים
מקום הפרסום: קהיר, אלכסנדריה
עורכים: ז'אק ראבין

שבועון בשפה הצרפתית שיצא באלכסנדריה וקהיר בשנים 1948-1936. העיתון היה מהחשובים שבעיתוני יהדות מצרים.  

 

למידע נוסף על עיתון זה:

https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedia-of-jews-in-the-islamic-world/la-tribune-juive-cairo-SIM_0013290

תגובות לעיתון (0)
הוספת תגובה
העיתון הועלה לאתר בעזרת:

​תמיכתה הנדיבה של התאחדות עולי מצרים בישראל

​ASPCJE en France

 

גליונות זמינים באתר:
523 גליונות
3,244 עמודים
בין השנים: 1948-1936

 

העיתון הועלה לאתר מתוך האוספים של:

הספרייה הלאומית של ישראל

 

מצב העותק: בינוני
עותק ממיקרופילם במצב סביר. לעיתים קיים אובדן טקסט בצד, עקב צורת הכריכה שלא אפשרה צילום מלא של הטקסט.