הארץ | ארכיון העיתון

כל העיתונים

שפות

מדורים

מדינות פרסום

שנות פרסום

סנן עיתונים לפי שנים
הארץ | ארכיון העיתון
תדירות: יומון
שפה: עברית
שנות פרסום:
1918 - 2019
מדינה: פלשתינה/א"י
מקום הפרסום: ירושלים, תל אביב
עורכים: ניסן טורוב, שמואל פרלמן, לייב יפה, משה גליקסון, גרשום שוקן, חנוך מרמרי, דוד לנדאו, דב אלפון, אלוף בן.

עיתון הארץ הוא מאבני היסוד של העיתונות העברית בארץ ישראל (ולאחר מכן במדינת ישראל). הארץ הינו היומון הפעיל הוותיק ביותר במדינת ישראל, והוא יוצא ברצף מזה 100 שנה, מאז 1919.

 

בשנותיו הראשונות ישבה מערכת העיתון בירושלים, אך מאז 1922 ועד היום מערכת העיתון ממוקמת בתל-אביב.

 

כבר בעשור הראשון לצאתו, תחת ידיו של העורך משה גליקסון, ביסס הארץ את מעמדו המרכזי בעולם העיתונות והתרבות, כשעם כותביו ועורכיו נמנו מבכירי הכותבים והיוצרים של התקופה, ביניהם: לייב יפה, יוסף קלוזנר, זאב ז'בוטינסקי, משה סמילנסקי, יעקב פיכמן ועוד.

קשיים כלכליים הובילו למכירת העיתון באמצע שנות ה-30 לידי שלמה זלמן שוקן, והעיתון נמצא בבעלות משפחת שוקן עד ימינו.

 

גרשום שוקן מונה לעורך העיתון בשנת 1939, תפקיד בו החזיק למעלה מ-50 שנה, עד מותו ב-1990, לצד היותו המו"ל של העיתון במשך כל השנים הללו.

 

בשנותיו הרבות שוקן המשיך לבסס את מעמדו המרכזי של הארץ, שנודע באיכותו הפובליציסטית, והדגש שהושם על תחומי תרבות וספרות. כמו כן, היותו עיתון עצמאי ולא-מפלגתי, בעולם של עיתונים מלפגתיים, הייתה חלק מייחודו.

 

לאחר מותו של גרשום שוקן הפך בנו, עמוס שוקן, למו"ל, ואת תפקיד העורך הראשי איישו חנוך מרמרי, דוד לנדאו, דב אלפון ואלוף בן (עורכו הראשי כיום).

 

על אף שיעור החשיפה הנמוך שלו- באופן יחסי- הארץ שומר גם כיום על מעמדו הבכיר כעיתון עצמאי ומוביל דעה וזירה מרכזית בשיח הציבורי, הרבה מעבר לשיעור החשיפה שלו.

במהלך השנים הקרובות נשלים את תהליך סריקת והעלאת ארכיון עיתון הארץ לאתר העיתונות היהודית ההיסטורית.

 

מבוא מפורט אודות עיתון "הארץ" נמצא בתהליך הכנה.

 

לעת עתה אנו מגישים לכם כאן קישור לקיצור תולדות העיתון, כשהוא פי שהוא מופיע באתר "הארץ".

תגובות לעיתון (0)
הוספת תגובה
העיתון הועלה לאתר בעזרת:

בעלי עיתון הארץ

 

גליונות זמינים באתר:
13,319 גליונות
91,547 עמודים
בין השנים: 1918-1960

 

העיתון הועלה לאתר מתוך האוספים של:

הספרייה הלאומית

 

מצב העותק: טוב
החומר באתר מקורו בעותק ממיקרופילם במצב טוב לרוב. במקרים בהם המיקרופילם באיכות לא מספקת ייעשה מאמץ להשלמה ממקור נייר. רוב הבעיות בעותק מתמקדות בשולי העמודים וקשורות לאחסון וטיפול בעותקי הנייר לפני שצולמו: סימני כריכה, נייר דהוי, וקריעות.