שיר ליל שבת

מלים: יהודה עמיחי (2000-1924)  

 
על השיר: הולחן בשנת 1970. 

שיר ליל שבת / יהודה עמיחי

​​​

התבואי אלי הלילה?
כבסים כבר יבשו בחצר.
מלחמה, שאף פעם לא די לה,
היא עכשו במקום אחר.

וכבישים שבים בלי הרף
לבדם, כסוס בלי רוכבו
והבית נסגר בערב
על הטוב והרע שבו.

וידענו היטב, כי הגבול הוא
קרוב, ואסור לנו שם.
אבי התפלל: ויכלו
הארץ וכל צבאם.

צבא והארץ האפילו,
עוד מעט וכבה האור.
המצוה בה שמים התחילו
שוב השנים צריכים לגמר.