מרים בת נסים

​מלים: נתן אלתרמן (1970-1910)
 
על השיר: השיר נכתב בשנת 1947 על רקע מבצע העלייה מתימן. בוצע לראשונה ב-18 במרץ 1947 ע"י שושנה דמארי בתכנית העשירית של תיאטרון "לי לה לו".

מרים בת נסים / נתן אלתרמן

​​​​
 
זה היה בעדן לפני ירח,
רוח על תימן בליל בכה.
התפללנו את תפלת הדרך
ויצאנו כל המשפחה.

את הפתה בתרמיל צררנו
ושאבנו מים מן הבאר,
ובשורה כלנו הסתדרנו
ובדרך זה את זה ספרנו,
אם כלנו יש - ומי חסר.
יש אבא מורי נסים, ירחם השם,
ויש נסימה האם, ירחם השם,
ויש נחמיה,
גדליה,
זכריה
ועזניה - 
סלים,
סעדיה,
מיכאל
חנן-חנניה.
יא, ירחם ורחמים,
ברוך השם, תאומים,
והתינוק שלום
הצוחק בחלום,
ואני אחותו מרים,
והחמור הקטן בלעם,
והחמור הקטן בלעם.

וציוה המיניסטר לקוסים:
הביאום לי הנה, מת או חי.
ובאנגלית ענו לו הקוסים - 
טוב חבוב - ענו לו הקוסים,
ורקדו ושרו עד בלי די:
נתפס את מורי נסים, בעזרת השם,
ואת נסימה האם, בעזרת השם,
ואת נחמיה,
גדליה,
זכריה
ועזניה - 
סלים,
סעדיה,
מיכאל
חנן-חנניה.
יא, ירחם ורחמים,
ברוך השם, תאומים,
והתינוק שלום
הצוחק בחלום,
ואת זו אחותו מרים,
והחמור הקטן בלעם,
והחמור הקטן בלעם.

אבל אנו ארצה בליל פחד
באנו ונשק את עפרה.
ועכשו בעיר כלנו יחד
מטילים אנחנו בשורה.
 
והעיר דוהרת משקשקת
וצועק הכל: עברו נא חיש!
אך שוטר מרים ידו בשקט
והתנועה לחצי שעה נפסקת - 
כי עוברים אנחנו את הכביש...
עובר לו מורי נסים, בעזרת השם,
אחריו נסימה האם, בעזרת השם,
עוברים נחמיה,
גדליה,
זכריה
ועזניה - 
סלים,
סעדיה,
מיכאל
חנן-חנניה.
יא, ירחם ורחמים,
ברוך השם, תאומים,
והתינוק שלום
הצוחק בחלום,
ואני אחותו מרים,
והחמור הקטן בלעם.

כאשר השער יפתח
ועל עיר ציון יופיע אור,
קהוה הם ישתו בליל ירח,
כל המנהיגים בהר-המור.

זה אל זה יאמרו הם: איך נצחנו?
מי נצח את שונאי ציון?
ופתאם יראו הם את אנחנו
ואת כל הדרך שהלכנו
ובחיוך יאמרו הם: זה נכון...
נצח מורי נסים, בעזרת השם,
וגם נסימה האם, בעזרת השם,
נצחו נחמיה,
גדליה,
זכריה
ועזניה - 
סלים,
סעדיה,
מיכאל
חנן-חנניה.
יא, ירחם ורחמים,
ברוך השם, תאומים,
והתינוק שלום
הצוחק בחלום,
ואני אחותו מרים,
והחמור הקטן בלעם.