מוזיקה > משה וילנסקי > על אודות משה וילנסקי > ציורי נעורים של וילנסקי