על בחירת השיר "סתיו"

ציפי פליישר עם משה וילנסקי (9 מרץ 1995) על בחירת השיר "סתיו" לפסטיבל.