חלום שולמית

NLI_ImageGallery
NliImageGallery
  • מילים של השיר "חלום שולמית" מאת יחיאל מוהר, מתוך תכניית המחזמר "שולמית"